PAMĚTNÍ KNIHA APOKALYPSY POMALÉHO POSLEDNÍHO SOUDU ČESKA A SLOVENSKA

 

Všechno, co je napsané v Písmu, o PRVNÍM, a DRUHÉM, PŘÍCHODU Krista do Česka a Slovenska, se musí vyplnit. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Kristus uvádí, že veškerý dobrý rozum lidí, je od Hospodina, a také veškerá paměť je od Hospodina. Znamená to, že každý člověk, a tím veškeré tvorstvo, je úplně závislé, na rozumu Krista. Dobrovolný návrat k novému Kristu, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je návrat k textům OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES o energetické, ekonomické, ekologické a mravní spáse, pokorných a úplně poslušných. Znalost DUŠE a TĚLA člověka, je z náboženského učení nejpřednější, protože dovoluje, novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, úplně změnit celý SVĚT, přijetím rozumu Krista, uvedeného v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetické pasti, o ekonomické pasti, o ekologické pasti, zapříčiněné špatnými mravy křesťanských militaristů a chamtivců. Pošetilí chamtivci, kteří po vyjití ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, znovu zakořenili v protikladných naukách, a v promyšlených vychytralostech, o své ekumenické křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, musí být spáleni ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen. Myšlení Baalů a DÉMONŮ, ekonomů, je v naprostém rozporu s energetickým, ekonomickým, ekologickým, a mravním myšlením, nového Krista. Kristem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost, učinit nauku o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka a Slovenska, tentokrát k novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, atd., v úterý, DNE PÁNĚ 25.2.2014, srozumitelnou pro všechno tvorstvo. Křesťanská platforma mletí protikladných, nauk a promyšlených ekonomických vychytralostí, krutého zmijího jedu, a tmy ekumenického katechismu, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRE, brání tvorstvu mít za jediného Boha SVĚTA, nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Celý SVĚT toužebně vyhlíží, až se na Domašovsku, a na VUT v Brně, zjeví pokorní a úplně poslušní Boží SYNOVÉ, na Domašovsku vedení Bohu milým Otcem farářem Dominikem, a na VUT v Brně, vedení novým rektorem, Petrem ŠTÉPÁNKEM. Sdělit nově evangelium spásy, které je především energetická, je možná pouze zveřejněním PAMĚTNÍ KNIHY.

Novinky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Pamětní kniha Říčky 42
664 83 Domašov
546 441 154 oplatek8@email.cz