Kapitola 287 46 + 10 stran.

10.09.2021 13:12

Kapitola 287 46 + 10 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Pro mediálního MISTRA Krista, který odjakživa žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je naprosto nepřijatelné, aby v roce cca 2035, v době ropného a ekonomického kolapsu, v chudých zemích vznikl hladomor, a tím války mezi boháči a chudáky. Protože boháči a chudáci spolu v míru žít nemohou, dle textů Sír.4/18,5/5,7/16,9/15, 12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, NEOMYLNÝ Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa vyžaduje, aby jím vyvolení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo v Brně, v jedinou hodinu zničili všechny vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. Kristus vyžaduje, v ČRo v Brně, neprodleně nastolit dále objasněnou celosvětouvou, mírovou, Boží majetkovou ROVINU, ODSTRANĚNÍM SMRTI, která pase křesťanské, militaristické, ekonomické svině, NETVORA, SVINI, BELZEBUBA, Satana papeže Františka, v době jeho návštěvy Slovenska, ve dnech 12. až 15. září 2021, kdy chce kazit, svými protikladnými bludy katolického katechismu, dobré mravy Slovenska. Hladovění chudáků, horečné zbrojení, nesmyslné války boháčů a chudáků, kvůli existenci boháčů, nejsou pro Krista přijatelné. Úplné zničení krutého zmijího jedu, děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, a zničení krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů a bankéřů, celosvětovým zničením PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních, v době ropného a ekonomického kolapsu, energeticky nepoužitelných výrobků lidských rukou, bude poražena SMRT, kterou je STARÝ DUCH SLOV křesťanských, ekonomických, militaristických NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11, 14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jud.12, Gal.1/7až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Nový Kristus podmiňuje vrácení svého technického rozumu, určeného pro toto zlé, neposlušné pokolení, do geneticky prasečích mozků technické elity VUT, ČVUT, projektantů, atd., až po zničení SMRTI, která PASE křesťanské, militaristické, ekonomické svině, NETVORA, BELZEBUBA papeže Františka, v jedinou hodinu v ČRo v Brně. Nový Kristus vyžaduje, aby Česko, tímto způsobem, se svěřilo pod ochranu mediálního MISTRA Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Nový Kristus vyžaduje, aby především, dále uvedených JEDENÁCT APOŠTOLŮ, děkovalo Kristu, za záchranu Česka, Slovenska a světa, před hrozným, ropným a ekonomických kolapsem, před nesmyslným horečným zbrojením, a před hroznou, třetí světovou válkou. Kristus nechce snižovat počet lidí na zemi o dvě třetiny, strašlivou záhubou lidí ve třetí světové válce. Vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolený technický lži lid VUT v Brně, neprodleně uznal, že uváděné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů celosvětového, mírového Božího království, jsou Božím milosrdenstvím, Boží láskou. Poslušní služebníci Krista KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno debilní tvorstvo, především tři úplně poslušni APOŠTOLOVÉ ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, LVI, OSLI, či PSI, NEMLUVŇÁTKA, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a živý Bůh profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost se neprodleně vrátit ke Kristu s pláčem, spolu s veškerým pracujícím lidem, a s pracující inteligencí, vyznáváním svých vin, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, dále uvedených. Nový Kristus vyžaduje, aby v ČRo v Brně zajistili, během jediné hodiny, aby Kristus dovolil Česku nastolit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že vládu nad lidmi dostane nová, úplně poslušná STÁTNÍ SPRÁVA, která vytvoří vše energeticky, ekologicky a mravně nové, dle dalších textů kapitoly. Nový Kristus vyžaduje, aby noví APOŠTOLOVÉ, nové, úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, v ČRo v Brně zajistili, během jediné hodiny, úplné zničení všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, a tím úplné zničení podzimních voleb, a úplné zničení všech politiků pravice a levice. Vládu od Krista dostává úplně poslušná nové vláda premiéra Ing. Rákose, v dalších textech uvedená, vytvořená na rektorátu VUT v Brně. Vůle Boží je, aby veškerý ekonomický, politický a náboženský plevel, veškerá ekonomická byrokracie, byla spálena na POPEL, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do úplňku MĚSÍCE v úterý 21. září 2021, což je den narození se Krista, SOUDCE ZÁKONODÁRCE všech států světa, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Slovo NEJDE, o nastolení celosvětového, mírového Božího království v Česku, v ČRo v Brně, TŘEMI APOŠTOLY z VUT v Brně, NEEXISTUJE. Milovat Baaly a DÉMONY, místo Krista je zločin, který vede k energetické SMRTI. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kapitola 287 –56 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 64. Česká bible kapitola 287. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů není uvedený: 1.) Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Křesťanské, militaristické, ekonomické svině Česka a světa, náboženský, politický, ekonomický, militaristický dobytek, politická zvířata pravice a levice, včetně komunistických OVCÍ, BERANŮ, či BERÁNKŮ, to je LÉVIJCŮ, ženou se jak OVCE do křesťanského podsvětí. Sama SMRT je pase. SMRTÍ je vůdce křesťanského podsvětí, BELZEBUB, NETVOR, SVINĚ, papež František. Ve svém křesťanském HROBĚ, či JÁMĚ, má ustláno na hnilobě svých křesťanských, militaristických, ekonomických SLOV, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Kristem vyvoleném Česku a Slovensku, již SPADL, ze svých SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, na NOVOU ZEMI, s novým, dokonalým BOŽÍM ŘÁDEM, BOŽÍ MAJETKOVÉ ROVINY, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. BELZEBUB papež František, KÁMEN, SKÁLA, který se pokládá za třpytivou, křesťanskou, mediální HVĚZDU, těmito slovy PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, je sražen Kristem, jeho NOVÝM SLOVEM, jeho novým DUCHEM, k nové zemi. KAMENNÉ křesťanské, ekonomické, militaristické NEBE, je tím v Česku, a Slovensku, na NOVÉ zemi. Česko má povinnost, z tohoto křesťanského, militaristického, ekonomického KAMENÍ, nadělat BOŽÍ DĚTI, pokorné a úplně poslušné, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platné pro všechny státy světa. Mediální MISTR Kristus, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, papeže Františka, považuje odjakživa za BELZEBUBA, NETVORA, SVINI, atd., protože zotročuje národy tím, že místo Kristu, který o sobě vše uvedl, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, stále slouží svým Bohům, DÉMONŮM a Baalům, vlastníkům PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Nový Kristus považuje BELZEBUBA papeže Františka, za OHAVNÝ VÝHONEK, o kterém, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nebude ani zmínka. Na debilitu děsivé temnoty, krutého zmijího jedu protikladných bludů katolického katechismu, a na krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí, bude v Česku, a ve světě, úplně zapomenuto, po DOBROVOLNÉM odchodu neposlušných ekonomických, militaristických NETVORŮ, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Bohy BELZEBUBA papeže Františka, vládnoucí Baaly a DÉMONY, nový Kristus tímto vymetá pometlem energetické zkázy, která přijde v době ropného a ekonomického kolapsu, v roce cca 2035, který se odvrátit nedá, protože Kristus v Písmu určil, že bude bdít nad zlem, pomoci SMRTI, kterou je drzý BELZEBUB papež František, až do úplné poslušnosti nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, Bohů technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Prvorození nuzných budou mít uvedenou PASTVU nového Božího ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a ubožáci, např. bezdomovec Blažek z Říček, šikanovaný boháči Říček, Domašova a Rosic, budou odpočívat v bezpečí. Hladového bezdomovce Blažka, nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, sytí nyní dobrými věcmi, z Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Boháče z Domašova, z Říček, z Rosic, posílá pryč, s prázdnou tím, že ruší jejich SKÁLU, BELZEBUBA papeže Františka a tím jeho SKÁLU, výrobky lidských rukou, pro současné pokolení energeticky nevhodné PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, PLASTOVÉ OBALY na potraviny, PLASTOVÉ NÁDRŽE na vodu, PLASTOVÉ POPELNICE atd. Výrobou plastových výrobků je nesmyslně ničena, trestným způsobem, zbývající ropa. OVOCEM ÚMYSLŮ boháčů je ropu úplně zničit do roku 2035, dle vědců z Anglie. Neposlušné svině, které se k novému Kristu, v tomto novoluní MĚSÍCE, v září 2021 nevrátí, bude Kristus zabíjet ve třetí světové válce, v době ropného a ekonomického kolapsu, v roce cca 2035, strašlivou záhubou. Kristus, svým Božím rozumem, určeným pro toto pokolení, energeticky, ekologicky a mravně, zachrání a spasí Česko a svět pouze v případě, když BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. učiní vše energeticky nové. Vždyť boháčům z Domašova, Říček, Rosic, se potěšení z majetku již dostalo tím, že se ho zmocnili, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, v době tunelu privatizace státního majetku, po vyvedení Česka a Slovenska Kristem, ze 40-ti let Boží nedokonalé komunistické, majetkové ROVINY. V kapitalismu, neposlušní hlupáci, pro svou chamtivost, která je MODLOSLUŽBOU, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, však spadli do křesťanské, militaristické JÁMY, do HROBU křesťanského středověku. Šikanování bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, SLOVEM Baalů, DÉMONŮ, to je boháčů, a slovem drzého pozemského OTCE Satana, hlupáka faráře Kafky domasov@dieceze.cz, Kristus snad již končí, v tomto novoluní MĚSÍCE, v září 2021. Ježíši Kriste dej, ať tato kapitola 287, pomalého Božího SOUDU vzpurných, neposlušných vládnoucích sviní, je kapitolou, kterou nastoluješ MOUDROST svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, místo stávajících zákonů křesťanských, ekonomických, militaristických. Pomocí nového Božího technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, úplně poslušného, Kristus chce nastolit svou, celosvětovou, Boží majetkovou, energetickou ROVINU, objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních surovin tak, aby všechny státy světa, do konce tohoto tisíciletí, pomocí zbývajících fosilních paliv, mohly přebudovat svou energetiku, na obnovitelnou elektřinu. Běda Česku a Slovensku, když v novém novoluní MĚSÍCE, v září 2021, neodstraní křesťanskou SMRT, BELZEBUBA papeže Františka, v době jeho návštěvy Slovenska, ve dnech 12. až 15. září 2021, kdy chce kazit, svými bludy, dobré mravy Slovenska. Odstranit křesťanskou, militaristickou, ekonomickou SMRT, BELZEBUBA papeže Františka, má povinnost především BELZEBUB Domašovka, křesťanský, militaristický, ekonomický Bůh, TRNITÝ KEŘ, PLEVEL, KŘOVÍ, drzý pozemský OTEC Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz. Má povinnost učinit NOVOU, úplně poslušnou ZEMI tím, že v kostele, při prvních BOHOSLUŽBÁCH na světě, jako pokorný a úplně poslušný, začne mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Kristus je nyní již Bohem POKOJE a celosvětového MÍRU, není Bohem křesťanských, militaristických, ekonomických zmatků. Vyžaduje nastolit dokonalý pokoj a celosvětový mír, rychlým odstraněním SMRTI, kterou je BELZEBUB papež František, dobrovolným a úplným zrušením debility jeho křesťanského, militaristického, ekonomického učení. Česko, Slovensko, a tím celý svět, má povinnost úplně zapomenout ne děsivou temnotu, na debilitu jeho katolického katechismu, jeho protikladných neomylných dogmat o Kristu. A tím úplně zapomenout, na krutý zmijí jed, na jedovinu dračí, promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ, to je hlupáků boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kristus nemá, a nikdy neměl rád, uvedené drzé křesťanské, ekonomické, militaristické, jím prokleté hlupáky. Uvedeným SVINÍM, či NETVORŮM, KŘOVÍ, PLEVELU, podvodníkům, lhářům, pokrytcům, zločincům, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, svůj technický rozum, nezbytný pro toto zlé, neposlušné pokolení, nedá, nevrátí. Svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, se smiluje pouze nad úplně poslušnými služebníky, kteří zorganizují DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Jakmile v Česku bude přemožená SMRT, hlupák BELZEBUB papež František, Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, novým DUCHEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně a rychle zruší, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto pokolení, všechny MOCNOSTI, všechny státy, všechny vlády, všechny prezidenty, všechny parlamenty, všechny SENÁTY atd. Dle své vůle, začne vládnout v každém státě na světě sám, a to pomocí své NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, PANNY, EVY, DRUŽKY, nové vlády. V Česku, pomocí vlády pokorné a úplně poslušné, stvořené na rektorátu VUT v Brně, dle dalších textů kapitoly, a dle kapitol 279, 280, 281, atd. Ti vzpurní NETVOŘI, SVINĚ, neposlušní služebníci vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kteří ani nyní nebudou dobrovolně studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou Kristem prokletí. Kdo nebude mít NOVÉHO DUCHA SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nemá o Kristu, který ničí neposlušné NETVORY, odstoupením svého Božího rozumu, ani ponětí. Každý, úplně poslušný služebník Krista, má povinnost se neprodleně vrátit k NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, s pláčem, pro pochopení své vlastní debility, svého geneticky prasečího lidského mozku. Kdo se nyní nevrátí k novému Kristu s pláčem, bude nemocný tím, že do svého, geneticky prasečího lidského mozku, od Krista nedostane Boží rozum, nutný pro toto pokolení. Tím začne padat do své JÁMY, do svého HROBU, své debility, svého, geneticky prasečího lidského mozku. Kristus v Písmu slibuje, že úplně poslušní služebníci nového Krista, s pomocí technického rozumu Krista pro toto pokolení, sami uvidí a poznají Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Úplně poslušní služebníci Krista se trestajícího Krista bát již nemusí. Musí se bát těch vzpurných a neposlušných politiků pravice a levice, těch vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, které Kristus, pomocí pomalého Božího SOUDU zavrhl, a odstoupením svého Božího rozumu, je úplně ničí tím, že z nich činí viditelné hlupáky. Debilita neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kteří v Česku a Slovensku dobrovolně neodstraní SMRT, kterou je drzý pozemský OTEC, BELZEBUB papež František, již musí být zřejmá a viditelná všem, kdo se stanou pokornými a úplně poslušnými služebníky Krista. Úplně poslušní služebníci Krista, již mají svobodu, mluvit v ČRo v Brně, uvedenou pravdu o Kristu, a svobodu mluvit v ČRo v Brně, pravdu o správné koncepci energetiky, uvedenou v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a v zákonech POLE VĚDY Písma. Úplně poslušní služebníci nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států

 

věta, mají povinnost, neprodleně vytvořit dokonalou majetkovou, celosvětovou ROVINU, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo v Brně. O pomýleném, bývalém komunistickém BERÁNKOVI premiéru Babišovi média tvrdí, že zneužil svého SYNA. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, zneužívají SLOVO svého SYNA Ježíše Krista, kterého si drze porodili, mletím protikladných, neomylných dogmat katolického katechismu drzého Satana, či BELZEBUBA papeže Františka, o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, svými PROTIKLADNÝMI DOGMATY, a mletím krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, promyšlených, křesťanských, militaristických, ekonomických vychytralostí, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Kdo bude nyní nenávidět pravdu o své totální debilitě, způsobené odstoupení technického rozumu Krista, určeným pro toto zlé pokolení, od jeho geneticky prasečího lidského mozku, je falešným prorokem, který ve všem lže, protože lže o NEOMYLNÉM Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států, a tím lže o jeho správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Je prokazatelné, že člověk, při odstoupení rozumu Krista, od jeho geneticky prasečího lidského mozku, nenávidí kázeň tím, že za debilitu zcestných náboženských a politických názorů, např. o Ježíši Kristu, nebo o stupidní koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, se vůbec nestydí. Malý národ, Česko, již nesmí hledat pomoc proti sousedním státům u MOCNOSTÍ, které Kristus ničí, odstoupením svého Božího rozumu pro toto pokolení, ale pouze u NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE všech. Kristus, zničením politiků pravice a levice, zničením pozemských OTCŮ Satanů kněží, zničením všech vlád MOCNOSTÍ, vytvoří nový systém, vytvořením nových vlád, ŽÁREM OHNĚ PÍSMA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. NEOMYLNÝ mediální MISTR Ježíš Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jehož hněv již neprodlévá, kvůli neposlušnosti DVANÁCTI, déle uvedených nových APOŠTOLŮ, sbírá v Česku vojsko k boji, proti stávajícím vládnoucím neposlušným Bohům, Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům lidských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, atd. Kristus naplnil texty Písma, o stvoření plného počtu křesťanských, militaristických, ekonomických pohanů, do poslední čárky. Celá země se hroutí, v energetických, ekologických a mravních základech, což si v Česku nebere nikdo k srdci, protože dále uvedených dvanáct APOŠTOLŮ, pro svou neposlušnost, místo novému Kristu, chce stále sloužit stávajícím, neposlušným a vzpurným vládnoucím Bohům, Baalům, DÉMONŮM, boháčům, což se děje pro odstoupení rozumu Krista, od všech neposlušných, to je mrtvých, ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, či NETVORŮ. Já se stávám neposlušným APOŠTOLEM vždy v novém novoluní MĚSÍCE, nyní v září 2021, protože se mně nepodaří přesvědčit nikoho z dále uvedených APOŠTOLŮ, abychom svými skutky, na rektorátu VUT v Brně, nebo v ČRo v Brně, přivedli víru ve VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa k dokonalosti, při zřízení dokonalého, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kvůli drzosti a neposlušnosti dále uvedených, nových APOŠTOLŮ, lidé se namáhají naprosto zbytečně, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, horečným zbrojením, atd. Když to Kristus dovolí, vše energeticky, ekologicky a mravně chybné, pozře ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo v Brně. Na dále uvedené neposlušné APOŠTOLY je nezbytné se rozhněvat kvůli tomu, že veškerý lži lid Česka a světa, kvůli jejich neposlušnosti, a vzpouře, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, je nesmyslně trestán vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, i od technického lži lidu, živeného Božím technickým rozumem, odjakživa. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, určeným pro toto pokolení, ze svého milosrdenství, až dále uvedení OKŘÍDLENCI, APOŠTOLOVÉ, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA, noví ministři, nové vlády Česka, vedené úplně poslušným premiérem Ing. Vladimírem Rákosem, vykřičí v ČRo v Brně, že Kristus vyžaduje, aby každý člověk na světě znal Krista nově, a to z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Je to nezbytné z toho důvodu, že ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je srozumitelně objasněná dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a ostatních států. Já, dle vůle Boží, jsem již určil OSM lidí, OSM nových APOŠTOLŮ, OSM členů nové a úplně poslušné vlády Česka, které Kristus slíbil zachránit, svým Božím technickým rozumem, nutným pro toto pokolení, z OHNIVÉHO jezera DEBB, debilů. Kdyby se Kristus nad nimi nesmiloval, svým NOVÝM DUCHEM, SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nebyl by spasen žádný zlý člověk. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. OSM lidí, OSM nových APOŠTOLŮ, pokorných a úplně poslušných, které Kristus slíbil zachránit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, tvoří. 1.) Nová vláda Česka, JITŘENKA, musí být vytvořena na rektorátu VUT v Brně tím, že z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, bude zrozen nový premiér Česka, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, projektant Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. 2.) Ministr elektronického plánování a informatiky Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. 3.) Ministr ZIMNÍHO stavebnictví, měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky neotřesitelných, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Viz výkresy sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH bytových, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. 4.) Ministr celosvětové, elektronicky plánované majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat Ing. Aleš Dvořák aldadvorakad@gmail.com. Vyhnat bídu a hlad, odstranit chudobu z celého světa, zrušit boháče, setřít každému bezdomovci slzy z očí, Ježíš Kristus dovoluje nastolením Boží celosvětové majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Ministr Ing. Dvořák bude elektronicky zajišťovat, minimalizovat a koordinovat, dovážení a vyvážení potravin do Česka a z Česka, s okolními státy. Co si úplně poslušní služebníci Krista doma v Česku vyrobí a vypěstují, to si také doma spotřebují. Iz.29/11až24až65/22, atd. Energeticky je již neúnosné obchodovat a žít na výnosný trh. K.M.1/4až12/10,17,27až15/12až17/7,11,15,20, atd. 5.) PÁTÝM KONĚM, LVEM nové vlády Česka, z Prahy, je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Na východě, v Brně, mu vyšla jasná hvězda jitřní, premiér Ing. Rákos. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. 6.) Šestým APOŠTOLEM je lékař, ministr zdravotnictví, Martin Kuba. Nový ministři musí být z řad ODBORNÍKŮ, nebo z Kristem vyvolených politiků pravice a levice, kterým Kristus vládu nad lidmi již dal, např. Martinu Kubovi hejtman@kraj-jihocesky.cz, region.jihocesky@ods.cz. Ministrem zdravotnictví, nové, úplně poslušné vlády Česka, bude MUDr. Martin Kuba. 7.) Stejně tak Kristus již dal vládu nad lidmi Robertu Šlachtovi pr@robertslachta.cz, podpora@prisaha.cz. Proto JUDr. Šlachta, sedmý APOŠTOL, by byl dobrým ministrem SPRAVEDLNOSTI. 8.) Osmým APOŠTOLEM je OKŘÍDLENEC, geograf Jiří Tuscher. Jiřího Tuschera tímto pověřuji k vytvoření týmu, který na rektorátu VUT v Brně, vytvoří NEVĚSTU Ježíše, JEDINOU CÍRKEV, vládu premiéra Ing. Rákose, který tím zajistí vládu Krista nad vším stvořením, pokorným a úplně poslušným. Jiří Tuscher má povinnost kontaktovat uvedené OKŘÍDLENCE, a neprodleně je elektronicky svolat na rektorát VUT v Brně. Když bude svolána pohotovost uvedených APOŠTOLŮ, Kristus slíbil, že veškerý technický lži lid Česka se ke Kristus dobrovolně vrátí, z milosrdenství Božího technického rozumu, pro toto pokolení. Jiří Tuscher má povinnost zastávat funkci některého ministra dále uvedeného, viz další text. Uvedených OSM APOŠTOLŮ, OKŘÍDLENCŮ, ANDĚLŮ, má povinnost vykřičet do světa, v ČRo v Brně, že v úplné poslušnosti vytvoří na rektorátu VUT v Brně novou, a úplně poslušnou vládu Česka. Vykřičí do světa, že již věří textům Písma, o slibu Krista, že když v úplné poslušnosti, dobrovolně, na rektorátu VUT v Brně, vytvoří novou vládu Česka tím, že všechnu svou starost o sebe, svou rodinu, a o Česko, vloží na Krista, že jednak přestane odstupovat od jejich, geneticky prasečích lidských mozků, a jednak již bude jednat sám, svým Božím, NEOMYLNÝM rozumem. Kristus slíbil, že svým Božím rozumem způsobí, že celou zemi, ve všech státech, obdrží úplně poslušní služebníci Krista tím, že také vytvoří, ve všech státech světa, vlády podřízené NEOMYLNÉMU VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU Ježíši Kristu, SOUDCI A ZÁKONODÁRCI, jedinému UČITELI a LÉKAŘI všech lidí. Stačí postavit v Česku SOUDNOU STOLICI, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, což pro úplně poslušné služebníky Krista, není úkol nad lidské síly. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, vlastníci lidských Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., kteří se na světě rozpínají jako PLEVEL, jako BUJNÉ KŘOVÍ, zmizí v jedinou hodinu, v říši ticha, to je na smetišti dějin tím, že z milosrdenství technického rozumu Krista, budou spáleni ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový premiér Česka, a noví ministři Česka, jejichž vyvolení je neodvolatelné a nezpochybnitelné, již z Písma znají, že je lépe nového Krista úplně poslouchat, než jít vlastní cestou, a tím padat do svého HROBU, do své JÁMY, do záhuby tím, že budou znovu potrestáni, odstoupením

 

technického rozumu Krista, pro toto pokolení. Stínit SVĚTLU SVĚTA Božího technického rozumu Ježíše Krista, který v Česku, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, je zločin, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Politické a náboženské volební programy neposlušných a vzpurných politiků pravice a levice, pro podzimní volby 2021, jsou viditelně energeticky, ekologicky a mravně stupidní, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto pokolení, od všech vládnoucích POHANŮ, NETVORŮ či SVINÍ, kterých v Česku, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, vzešel plný počet. Totální debilita politické a náboženské vládnoucí elity Česka a světa, po úplně poslušné služebníky Krista, je znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Všichni úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost uvěřit textům Písma o tom, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je úplně jiný, než PRVNÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, na dobu 40 let Boží socialistické, komunistické, nedokonalé Boží majetkové roviny. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů do Česka, v době nového novoluní MĚSÍCE, nyní od úterý 7. září 2021, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 21. září 2021, již není kvůli trestání boháčů, jak to bylo v době čtyřiceti let socialismu, ale kvůli tomu, aby v Česku, Slovensku a ve světě, navěky zůstalo pouze nové Boží slovo, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus, pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ z Domašovska a Česka, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, dělá kvůli sobě samému. Kristus se smiluje nad celým Českem a Slovenskem v jedinou hodinu, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, v ČRo v Brně, bude spolu se mnou prorokovat, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je jiný tím, že je především kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, jak boháčů, tak chudáků a bezdomovců, např. bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, šikanovaného boháči z Domašovska. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, již není kvůli trestání vzpurných boháčů, to je Baalů a DÉMONŮ. Dokonalou, Boží, majetkovou, celosvětovou, mírovou rovinu, opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, je nutné realizovat neprodleně kvůli tomu, že majetek boháčů Česka, a celého světa shnil, kvůli velice blízkému, ropnému a ekonomickému kolapsu, který, dle vědců z Anglie, nastane nejpozději v roce 2035, což je za 14 let. Za 14 let, bez pomocí technického rozumu Ježíše Krista, pro technický lži lid Česka a světa, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, nelze změnit energetiku benzinu a nafty, na energetiku z obnovitelné elektřiny. Kdo uvedenou realitu nepochopí, je HLUPÁK z toho důvodu, že nemá NOVÉHO DUCHA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vládnoucí hlupáky, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd., nový, trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, nemiluje. V době svého navštívení, tohoto neposlušného a zlého pokolení, hlupáky ekonomické, politické a náboženské boří a ničí, ostoupením svého technického rozumu, potřebného pro toto pokolení, i od technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Boží hněv, a uvedený Boží trest, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, bude trvat, až do zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně. Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet kvůli tomu, že neposlušní a vzpurní, odmítají mít NOVÉHO DUCHA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušní Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd., kteří stále mají STARÉHO DUCHA SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomckých MRAVNĚ NÍZKÝCH, musí být nyní ÚPLNĚ VYHLAZENI, BOŽÍMI BOJOVNÍKY z řad lidu technického z VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., kteří mají NOVÉHO DUCHA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, kteří ve všem podstatném lžou, protože lžou o Ježíši Kristu, o jeho MOUDROSTI, o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém mírovém Božím království, jsou nyní naprosto bezmocní, před Božími bojovníky, před úplně poslušnými novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, před BOŽÍMI SYNY technického lži lidu, z řad elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., které toužebně vyhlíží všechno neposlušné a vzpurné tvorstvo. Trestání Česka a světa všemi možnými ekonomickými tresty, uvedenými v Písmu, bude probíhat tak dlouho, dokud nový Boží technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, nebude pokorný a úplně poslušný, dokud tyto texty nezveřejní na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, což není úkol nad lidské síly. Nový Kristus vyžaduje, aby BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tři úplně poslušni LVI, OSLI, či PSI, NEMLUVŇÁTKA, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, neprodleně se ke Kristu vrátili s pláčem, spolu s veškerým pracujícím lidem, a s pracující inteligencí, vyznáváním svých vin, pomocí textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Proč my z Písma stále ještě nevíme, že při odstoupení TVÉHO NOVÉHO DUCHA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, od našich, geneticky prasečích lidských mozků, jsme ve STARÉM křesťanském, ekonomickém, militaristickém DUCHU, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, stále více viditelně debilní? Proč my z Písma stále ještě nevíme, Ježíši Kriste, že při TVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU, Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v novém novoluní MĚSÍCE, v září 2021, ve spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době TVÉHO NAVŠTÍVENÍ, ve čtyřiceti létech TVÉ socialistické, či komunistické Boží majetkové ROVINY, máme povinnost, z titulu správné koncepce energetiky zajistit, aby se Česko, a všechny státy světa, PŘESTALY CVIČIT V BOJI. Že je potřeba TEBE oslavit rozhodnutím, že z titulu TVÉ správné koncepce energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, všechny státy světa mají povinnost úplně odzbrojit, neprodleně úplně zrušit vojáky, a neprodleně sešrotovat všechny zbraně. Proč my z Písma stále ještě z Písma nevíme, Ježíši Kriste, že nechceš, abychom plastovými výrobky, plastovými sáčky, plastovými obaly na potraviny, plastovými popelnicemi, plastovými nádržemi na zachycování dešťové vody, plastovými talíři a příbory, plastovými kelímky, plastovými lahvemi, plastovými fóliemi, atd. zaplnili celou zemi, a všechna moře, od jednoho konce na druhý. Vždyť všichni dobře víme, že také tímto způsobem nesmyslně ničíme ropu, která určitě brzy dojde, což bude energetická, ekonomická a mravní katastrofa, pro všechny neposlušné státy světa. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,atd. Proč my z Písma stále ještě z Písma nevíme, Ježíši Kriste, že Česko má povinnost smířit s Ježíšem Kristem, ZLODĚJEM MAJETVŮ boháčů, všechny státy světa tím, že neprodleně nastolíme jeho vládu nad celým světem, pomocí jeho dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Proč my z Písma nevíme, že v Česku máme povinnost odpustit si sami sobě navzájem, svou totální debilitu, svých geneticky prasečích lidských mozků, kterými řídíme státy a svět, proti TVÉ, uvedené, Boží vůli. Proč my z Písma nevíme, že Česko má povinnost zrušit všechny MOCNOSTI, všechny vlády, všechny státy, a mletím dokonalé Boží lásky, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, odevzdat neprodleně vládu TOBĚ samému, jedinému NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMI SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, DUCHU SVATÉMU, všech států světa proto, aby celosvětově zvítězila TVÁ LÁSKA, TVÉ MOUDROSTI, Božího technického rozumu pro toto pokolení, určená pouze pokorným, a úplně poslušným služebníkům Krista, především technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. Proč my z Písma nevíme, Ježíši Kriste, že Česko má povinnost, v Česku, a tím celosvětově zastavit energeticky nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu atd. nastolením platnosti TVÝCH příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou nyní především o správné energetické koncepci Česka a světa. Proč my z Písma stále ještě nevíme, Ježíši Kriste, že Česko má povinnost celosvětově zajistit ukončení veškeré, energeticky nesmyslné činnosti, neprodleným nastolením výstavby měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských svévolníků, pro cca 1500 lidí, dle výkresů v FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Že Česko má povinnost celosvětově zajistit ukončení veškeré dopravy pro zábavu boháčů, např. na dovolenou a jinam tím, že vyhlásí celosvětový stav nouze pro ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní suroviny, dle Boží MOUDROSTI, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní suroviny, již mohou sloužit pouze pro energetickou spásu Česka a světa, nikoli pro zábavu boháčů, a to do doby, kdy bude celosvětově všechno energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelné, výroba, výstavba, doprava, spotřeba, atd., dle Boží MOUDROSTI Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Proč my z Písma nevíme, že Česko má povinnost, v Česku, a tím celosvětově ukončit např. výstavbu domů pro boháče, které Kristus celosvětově stavět dle textů Jeremiáše, tím, že rozestavěné domy budou rozebrány, a cihly použity na výstavbu věčných příbytků. Proč my z Písma nevíme, že Česko má povinnost celosvětově zajistit POMINUTÍ MAJETKU tím, že POMINE křesťanská, militaristická, ekonomická SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, a ostatní, energeticky naprosto nevhodné výrobky lidských rukou. Proč my z Písma nevíme, že

 

Česko má povinnost celosvětově zajistit POMINUTÍ MAJETKU tím, že v Česku, a tím v celém světě, se začnou prostírat UBRUSY na stoly společného stolování švédských stolů snídaní, obědů a večeří, zatím dočasně, ve všech restauracích schopných vařit. Proč my z Písma nevíme, že Česko má povinnost celosvětově zajistit ukončení veškeré automobilové dopravy pro soukromé účely tím, že veškerá doprava ve městech a mezi městy bude pouze KOLEJOVÁ. Kristem je povolená pouze doprava kolejová, mezi městy, i ve městech. Na dálnice, v jedné polovině dálnice, je nutné položit koleje, pro regionální kolejovou dopravu. Kristem je povolená spotřeba plynu, ropy a uhlí, pouze pro uvedenou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd. Nová města a sídliště musí vyrábět více energie, než spotřebují, pro ostatní činnost. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Štěstím pro mě, Česko, a celý svět bude, když v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, na své lodičce dopluji k cíli, do BOŽÍCH DOMŮ, pokorných a úplně poslušných služebníků Krista na VUT v Brně, a do ČRo v Brně. Když Kristus, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zde dovolí vytvořit NOVÝ ŘÁD celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Štěstím pro mě, Česko, a celý svět bude, když NEOMYLNÝ mediální MISTR Kristus, ze svého milosrdenství, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, dovolí číst PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, ve školství a v ČRo v Brně. Když svým neomylným Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dá svůj Boží rozum, do geneticky prasečích mozků OSMI ANDĚLŮ v Brně, které jsem, dle kapitol 279, 280, 281, atd. pověřil k vytvoření JITŘENKY, BÍLÉ bezúhonné HOLUBICE, krásné jako LUNA Koránu, čisté jako žhoucí SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, strašné jako vojsko pod praporci, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, EVY, PANNY, NEVĚSTY, nové, pokorné, a úplně poslušné vlády Česka, v čele s premiérem Ing. Vladimírem Rákosem. Mediální, NEOMYLNÝ MISTŘE Kriste, vzbuď svoji lásku, z milosrdenství svého rozumu, k novým, poslušným kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, k BOŽÍM SYNŮM neposlušného, vzpurného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, k projektantům, atd., které svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živíš odjakživa. Dej, ať křesťanská, ekonomická, militaristická vinice Česka, patří pouze tobě samotnému proto, abys po vytvoření nové vlády Česka, dle textů v kapitolách 279, 280, 281, mohl přetvořit celé stvoření, všech států světa tím, že svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mluvením pravdy o správné energetické koncepci Česka a světa, mohl zničit všechny MOCNOSTI, všechny prezidenty, všechny POSLANECKÉ SNĚMOVNY, všechny SENÁTY, atd. Kriste dej, ať celý svět řídíš pouze ty sám, pomocí tvých NEVĚST, pomocí nových vlád všech států světa, pokorných a úplně poslušných, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro tvou dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, tvého, celosvětového, mírového Božího království. Ježíši Kriste dej, neprodlévej, oslav mě, posledního proroka tohoto křesťanského, ekonomického, militaristického věku tím, že dovolíš vše uvedené vykřičet do světa v ČRo v Brně, novému služebníku, knězi profesoru Hiršovi prorektor-zahranici@vutbr.cz, jedinému architektu a urbanistovi měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Protože nové Boží slovo ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má Boží moc výkonnou a zákonodárnou, svým NEOMYLNÝM rozumem dovol, v ČRo v Brně, vykřičet vše uvedené do světa také mně, a také poslušnému služebníků, OKŘÍDLENCI, geografu Jiřímu Tuscherovi. Jiřího Tuschera tímto pověřuji vytvořením týmu, který na rektorátu VUT v Brně, vytvoří NEVĚSTU Ježíše, JEDINOU CÍRKEV, vládu premiéra Ing. Rákose, který zajistí vládu Krista nad vším stvořením, pokorným a úplně poslušným. Ježíši Kriste dovol, svým Božím technickým rozumem, úplně zničit stávající JITŘENKU, BELZEBUBA papeže Františka, Iz.5/4,16,14/9, který děsivou temnotou protikladných bludů katolického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů, bankéřů, zbrojařů, obchodníků, politiků pravice a levice, chce kazit dobré mravy na Slovensku, ve dnech 12. až 15. září 2021. Ježíši Kriste dovol, svým Božím technickým rozumem, ať máš v Česku mnoho úplně poslušných služebníků Krista, kteří, při TVÉM NAVŠTÍVENÍ, tohoto zlého pokolení, v novém DNES naplnění Písma, v době tvého DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v novém novoluní MĚSÍCE, nyní od úterý 7. 9. 2021, do mých narozenin, do ÚPLŇKU měsíce, do úterý 21. 9. 2021, úplně zničí politiky pravice a levice, a tím podzimní volby, a všechny ekumenické církve Česka. Přetvořit Česko a celý svět lze pouze po rozhodnutí, že pomine křesťanská, ekonomická, militaristická SKÁLA, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, atd. Přetvořit celé stvoření je nezbytné především energeticky, protože je energeticky naprosto nemožné, ropu končící v roce cca 2035, nahradit obnovitelnou elektřinou. Přetvořit celé stvoření je nutné tak, aby ropa, plyn, uhlí, uran, suroviny, atd. vydržely všem státům světa, v celém OSMÉM DNI Páně, v celém OSMÉM tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa. Je úplně zbytečné chodit do školy a studovat, když na rektorátu VUT v Brně, nebudou úplně zničené křesťanské, militaristické, ekonomické tradice vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, obchodníků, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd. Kristus v trestání ekonomickými tresty, COVIDEM, KŮROVCEM, POTOPAMI, VICHRY, HOREČNÝM ZBROJENÍM, VÁLKAMI, ZEMĚTŘESENÍM, atd. stále pokračuje. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud v Česku nezničí ekonomickou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ a ostatní, energeticky naprosto nevhodné výrobky lidských rukou. Nový, celosvětový, mírový Boží řád, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, je nezbytné vytvořit neprodleně, NOVÝM DUCHEM, uvedeným v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Především kněží technického lži lidu, nemají výmluvu, nerozumět textům ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se smiluje, nad jím v Písmu vyvoleným Českem, v jedinou hodinu, když na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude učiněno rozhodnutí, že Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, má totální převahu, nad DUCHEM každého, geneticky prasečího lidského mozku. Kristus se smiluje, nad jím v Písmu vyvoleným Českem v jedinou hodinu, když na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude učiněno rozhodnutí, že každý člověk, svým geneticky prasečím mozkem, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, nenávidí kázeň. Kristus, nad jím v Písmu vyvoleným Českem, se smiluje v jedinou hodinu, když na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude učiněno rozhodnutí, že majetek vládnoucích Baalů a DÉMONU, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. pomine následujícím způsobem. Veškerý majetek Česka a světa, který shnil z titulu blízkého ropného a ekonomickému kompasu, navěky věků bude patřit pouze NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, který v Česku, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Bude patřit Ježíši Kristus tím, že bude patřit TVRDÝM MUŽŮM technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, a nové vládě Česka, pokorné a úplně poslušné Krista, v čele s premiérem Ing. Rákosem. Vše uvedené Kristus o sobě a Česku uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se smiluje nad jím v Písmu vyvoleným Českem v jedinou hodinu, když na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude učiněno rozhodnutí, že svým jménem vyvolených osm, devět, deset, jedenáct či dvanáct APOŠTOLŮ, určených k vytvoření nové vlády Česka, na rektorátu VUT v Brně, přijme svou moc, vládnout nad lidmi tak, jak se Kristu líbí, s bázni a s úctou. Kristus, nad jím v Písmu vyvoleným Českem, se smiluje v jedinou hodinu, když na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude učiněno rozhodnutí, že osm, devět, deset, jedenáct či dvanáct nových APOŠTOLŮ, určených v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, k vytvoření nové, úplně poslušné vlády Česka, na rektorátu VUT v Brně, v případě jejich úplné poslušnosti, Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, budou Kristovým zvláštním vlastnictvím tím, že Kristus, svým technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, přestane odstupovat od jejich mozků, geneticky prasečích. Kristus totiž v Malachiášovi slíbil, že všechny národy budou Česku blahořečit pouze v případě, že v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA svým jménem vyvolených nových dvanáct APOŠTOLŮ, dostane od Krista viditelnou moc vládnout nad ostatními lidmi, v Boží moudrosti, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, když to s novým Kristem nyní zkusí, protože potrava je již v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně. Kristus slíbil, že ve DNI HOŘÍCÍM JAKO PEC, v novém novoluní MĚSÍCE, v září 2021, spálí všechny neposlušné vládnoucí opovážlivce, kteří uvedené pravdy o Kristu, a o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, mírového, celosvětového Božího království ignorují, ignorováním ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Po stávajícím STROMU, neposlušné a vzpurné státní správy, nezůstane v Česku ani kořen, ani větev, z milosrdenství Božího technického rozumu, pro toto zlé pokolení. Bez uvedených konců neposlušných sviní, či NETVORŮ, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ,

 

nelze začít od začátku, zpívá mediální MISTR Kristus Česku, ve svých písničkách. Když dvanáct nových APOŠTOLŮ, vyvolených svým jménem v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, svěří svou cestu Kristu, Kristus začne jednat celosvětově sám tím, že SVĚTLO Boží spravedlnosti, pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, dále uvedené, zazáří jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, všem národům světa. Poslušní a pokorní služebníci Krista, obdrží od Krista celou zemi tím, že celý svět spojí dokonalá Boží majetková rovina, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a Boží majetková rovina dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních surovin tak, aby vystačila všem národům světa, na toto celé křesťanské třetí tisíciletí. Kristem požehnaní úplně poslušní služebníci Krista technického lži lidu, obdrží celou zemi tím, že Kristem zlořečení vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd., budou úplně vymýcení. Krutý svévolník, BELZEBUB papež František, který se rozpíná jako plevel, či jako bujné křoví, má povinnost ukončit MODLOSLUŽBY a dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd., budou do jednoho vyhlazení tím, že vyzvrátí majetek, kterého se v Česku nahltali v době, kdy Kristus na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ stávajících vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, po vyjití Česka, Slovenska, ze čtyřiceti let, nedokonalé komunistické, či socialistické Boží majetkové spravedlnosti. Vrátí-li se neposlušný technický lži lid k NEOMYLNÉMU Kristu, bude nově vybudován. Naději na život v pokoji celosvětového míru, má dvanáct nových APOŠTOLŮ, při úplné poslušnosti. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Dle textů v kapitole 241, atd. je navržena vláda z těchto OSMI APOŠTOLŮ. 1.) Nová vláda Česka, JITŘENKA, musí být vytvořena na rektorátu VUT v Brně tím, že z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, bude zrozen nový premiér Česka, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, projektant Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. 2.) Ministr elektronického plánování a informatiky Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. 3.) Ministr ZIMNÍHO stavebnictví, měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky neotřesitelných, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Viz výkresy sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH bytových, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. 4.) Ministr celosvětové, elektronicky plánované majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat Ing. Aleš Dvořák aldadvorakad@gmail.com. Vyhnat bídu a hlad, odstranit chudobu z celého světa, zrušit boháče, setřít každému bezdomovci slzy z očí, Ježíš Kristus dovoluje nastolením Boží celosvětové majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Ministr Ing. Dvořák bude elektronicky zajišťovat, minimalizovat a koordinovat, dovážení a vyvážení potravin do Česka a z Česka, s okolními státy. Co si úplně poslušní služebníci Krista doma v Česku vyrobí a vypěstují, to si také doma spotřebují. Iz.29/11až24až65/22, atd. Energeticky je již neúnosné obchodovat a žít na výnosný trh. K.M.1/4až12/10,17,27až15/12až17/7,11,15,20, atd. 5.) PÁTÝM KONĚM, LVEM nové vlády Česka, z Prahy, je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Na východě, v Brně, mu vyšla jasná hvězda jitřní, premiér Ing. Rákos. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. 6.) Šestým APOŠTOLEM je lékař, ministr zdravotnictví, Martin Kuba. Nový ministři musí být z řad ODBORNÍKŮ, nebo z Kristem vyvolených politiků pravice a levice, kterým Kristus vládu nad lidmi již dal. Kristus dal vládu nad lidmi např. Martinu Kubovi hejtman@kraj-jihocesky.cz, region.jihocesky@ods.cz. Proto ministrem zdravotnictví, bude MUDr. Martin Kuba. 7.) Stejně tak Kristus již dal vládu nad lidmi Robertu Šlachtovi pr@robertslachta.cz, podpora@prisaha.cz. Proto JUDr. Šlachta, sedmý APOŠTOL, bude ministrem SPRAVEDLNOSTI. 8.) Osmým APOŠTOLEM je OKŘÍDLENEC, geograf Jiří Tuscher. Jiřího Tuschera tímto pověřuji k vytvoření týmu, který na rektorátu VUT v Brně, vytvoří NEVĚSTU Ježíše, JEDINOU CÍRKEV, vládu premiéra Ing. Rákose, který tím zajistí vládu Krista nad vším stvořením, pokorným a úplně poslušným. Jiří Tuscher má povinnost kontaktovat uvedené OKŘÍDLENCE, a elektronicky je svolat na rektorát VUT v Brně. Když bude svolána pohotovost uvedených APOŠTOLŮ, Kristus slíbil, že veškerý technický lži lid Česka se ke Kristus dobrovolně vrátí, z milosrdenství Božího technického rozumu, pro toto pokolení. Jiří Tuscher má povinnost zastávat funkci některého ministra dále uvedeného. 9.) Devátým APOŠTOLEM jsem já, Kristem vyvolený autor PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Když texty budou zveřejněny v ČRo a v ČT, stanu se pouze služebníkem Krista, kterého nikdo nesmí oslavovat. Každý má povinnost oslavovat pouze Krista, který veškerou pravdu o sobě, o Česku, a o nových APOŠTOLECH, uvedl ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, ve SLOVĚ MAYŮ, atd. Desátým APOŠTOLEM je mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který vede Česko tak, jak si to předcevzal, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 10.) 11.) 12.) Desátým, jedenáctým a dvanáctým pozemským APOŠTOLEM, jsou tři UČITELÉ ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Kristus vyžaduje, aby BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tři úplně poslušni LVI, OSLI, či PSI, NEMLUVŇÁTKA, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@ fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, neprodleně pomohli, Kristem v Písmu vyvolenému novému premiéru Česka, projektantu Ing. Vladimíru Rákosovi vladimir@daimond.cz, sestavit úplně poslušnou vládu Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, bude pokračovat v trestání Česka a světa, všemi možnými tresty uvedenými v Písmu, bude z vládnoucí elity Česka a světa, ze vzedmutém moři militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ, a v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, dělat hlupáky, odstoupením svého Božího rozumu, do doby, kdy noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně rozhodnou, že je nutné kázat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Třináctého pozemského APOŠTOLA, ekonomického JIDÁŠE, NETVORA bankéře Jiřího Rusnoka podatelna@cnb.cz, nový Kristus již v Česku nepotřebuje, musí být úplně spálen ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Když se Kristus, nad jím v Písmu vyvoleným, úplně poslušným Českem smiluje, svým Božím rozumem, určeným pro toto pokolení, uvedeným způsobem, potom již nebude těžké, na rektorátu VUT v Brně, vytvořit úplnou vládu Česka, a tím úplně zničit politiky pravice a levice, a ostatní drzý politický a náboženský dobytek. Dle kapitoly 278 je potřeba doplnit. 9.) Ministra ZIMNÍHO průmyslu. Ministerstvo bude neprodleně organizovat a plánovat výrobu pouze pro energetickou změnu. Ze zbývajících fosilních paliv se budu vyrábět pouze výrobky, které budou na obnovitelnou elektřinu, dle požadavků ministerstev. 10.) Ministra ZIMNÍ dopravy. Ám.3/7,15,5/18. Toto ministerstvo má povinnost neprodleně vytvořit regionální dopravu pouze veřejnou, kolejovou, a to mezi městy a ve městech. Provoz aut, kamionů, letadel, lodí, atd., musí být minimalizován. Proto je možné na jednu stranu dálnic, na jeden pruh dálnic, položit koleje pro regionální dopravu lidí a zboží. Uplně poslušní služebníci Ježíše Krista se spokojí s výrobky, které si doma vyrobí, či s potravinami, které si doma vypěstují. Nebudou nic zbytečně převážet ze státu do státu, dle textů Izajáše. 11.) Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. Kristus ZÁKONODÁRCE, po vybudování sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, smysluplně zaměstná ty, kdo budou bez práce tím, že učiní mnoho ZEMĚDĚLSKÝCH NEVOLNÍKŮ. Zach.13/5. Ti budou pěstovat ovoce a zeleninu, pro kuchyně SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, zahrádkářským způsobem, bez herbicidů, pesticidů, fungicidů, atd. 12.) Vod a lesů. 13.) Školství. 14.) Výživy. 15.) Kultury. 16.) Volného času a životosprávy. 17.) Zahraničí. 18.) Vnitra. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný pokrytec. Krista již nikdo nesmí vraždit cenzurou na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. A kdyby nový Kristus, v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, neukončil ty dny vlády vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, debilů, kdyby neukončil křesťanské, ekonomické, militaristické tradice, pomocí Božího lidu, na rektorátu VUT v Brně, pomocí KSZ v Brně, pomocí POLICIE ČR v Rosicích, vytvořením nové, uvedené vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, nebyl by spasen žádný člověk na světě, Božím technickým rozumem, novým pro toto pokolení. Krista uspokojí, když uvedení KONI, nový premiér a noví ministři, začnou Česko orat, sít, sázet, bořit, žnout, atd. dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, Česka a celého světa. Pomocí KONÍ nové vlády Česka, Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, do jezera DEBB, debilů, bere hlupáky z Česka, po druhé, do svého vlastnictví, ve své spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době 40 let, Boží, socialistické, či komunistické spravedlnosti, za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. KONĚ, ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, BOŽÍ SYNOVÉ, nové, úplně poslušné vlády Česka, s Boží moci výkonnou a zákonodárnou, buď v Česku zůstanou tím, že vykonají Boží vůli, nebo trestající

 

Kristus ZÁKONODÁRCE, celé neposlušné Česko zahubí, strašlivou záhubou. Technický lži lid VUT v Brně, a technický lži lid Česka, stále nechce věřit textům Písma, že při odstoupení Božího technického rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků, je také technický lži lid, úplně technicky debilní. Kristus se nad celým Českem chce smilovat v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT v případě, že technický lži lid VUT v Brně bude plakat, a smát se zároveň. Plakat nad tím, že technický lži lid je Kristem stejně pozdě varován, před blízkým ropným a ekonomickým kolapsem. Neh.8/9,18,10/29. Smát se z titulu svého vyvolení vládnout nad lži lidem Česka a světa, pomocí dokonalé Boží lásky, Boží moudrosti, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, v celosvětovém, mírovém Božím království. Kaz.3/1až18,12/3, 1.Tes.4/7,16,5/2, Jud.12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Není podstatné, co napíši v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Podstatné je, jakým způsobem Kristus naplní texty Písma o vyvolení Česka být BOŽÍM LIDEM tím, že premiér Ing. Vladimír Rákos bude BOŽÍM SYNEM. Pro uvedené nové APOŠTOLY platí texty Ozeáše a Malachiáše, Sírachovce, KNIHY MOUDROSTI, atd. Buď Česko úplně zničí vládnoucí Baaly a DÉMONY, nebo bude trestajícím Kristem, jehož hněv již neprodlévá, úplně zničeno. Uvedení noví APOŠTOLOVÉ mají pouze dvě možnosti. Buď se nechat zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, jako noví ministři, pokorné, a úplně poslušné vlády Krista premiéra Ing. Rákose, nebo být úplně zničení s celým Českem, ve třetí světové válce. Kristus, takový, jaký v Písmu skutečně je, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, buď bude mít nové, uvedené ministry, za své zvláštní vlastnictví, nebo je úplně zničí, odstoupením svého Božího rozumu. Každý člověk na světě určitě uvidí, zda mu uvedení APOŠTOLOVÉ chtějí sloužit, tak jak se mu líbí, s bázní a s úctou, nebo zda jsou, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, jako neposlušní, stále úplně debilní. Kristus, všem lidem Česka a světa, opakovaně v médiích dokazuje, že neposlušní a vzpurní lidé, pro odstoupení rozumu Krista jsou zločinci, a to pro svou totální technickou debilitu, způsobenou odstoupením rozumu Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, skončilo celé Česko, jako úplně debilní. Kristus, který je nyní SLUNCEM spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, dle písničky od Zagorové info@zagorovahana.cz, při další neposlušnosti uvedených APOŠTOLŮ, zase znovu uteče do křesťanských, militaristických, ekonomických mraků, zase se z Česka vzdálí, protože neposlušným SVINÍM, či NETVORŮM, svůj Boží rozum, nezbytný pro toto pokolení, zase nevrátí. Všichni lidé v Česku jsou zločinci. Po vyjití Česka, ze čtyřiceti let Boží majetkové ROVINY vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, OVCI, si vládnoucí NETVOŘI nastolili OVOCE svých ÚMYSLŮ, své křesťanské, militaristické, ekonomické spravedlnosti, což je hřích k energetické smrti. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti nastolení celosvětové Boží majetkové ROVINY objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, se všem neposlušným ekonomickým sviním, NETVORŮM, hnusí. Odstoupení rozumu Krista od neposlušných ekonomických, křesťanských, militaristických vládnoucích SVINÍ bude trvat, až do úplné poslušnosti uvedených nových APOŠTOLŮ Ježíše Krista. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, Kristus ZRYCHLÍ TEN SVŮJ KROK, až na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude rozhodnuto, že veškerý majetek Baalů a DÉMONŮ, Česka a světa, patří pouze Hospodinu. Energetickou spásu Kristus nastolí, výstavbou VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, až bude rozhodnuto o tom, že pomine majetek, to je PRACHY a tím i ZBRANĚ, SKÁLA neposlušných ekonomických sviní, či NETVORŮ. Česko má naději na život v celosvětovém míru a pokoji, pouze při úplné poslušnosti uvedených DVANÁCTI APOŠTOLŮ. Při jejich další neposlušnosti Kristus v trestání Česka a světa, odstoupením svého technického rozumu, nezbytného pro toto pokolení, nepřestane, bude pokračovat. Při další neposlušnosti uvedených DVANÁCTI APOŠTOLŮ, úplně poslušní služebníci Krista uvidí jejich technickou debilitu a budou vidět, jak uvedených DVANÁCT APOŠTOLŮ je Kristem trestáno. Každý neposlušný uvedený APOŠTOL, pro odstoupení rozumu Krista, od jeho geneticky prasečího lidského mozku, bude padat do svého energetického, ekologického a mravního HROBU, do své ekonomické JÁMY, a viditelně zažije svou zkázu a zmar. Česko má naději na celosvětový mír a pokoj, když APOŠTOLOVÉ pochopí texty např. Sírachovce. Debilita vládnoucích proroků, které Kristus potrestal odstoupením svého Božího technického rozumu, je zřejmá např. z Lidových novin ze dne 21. srpna 2021, kde redaktor Marek Hudena uvádí. Cituje názory vědce, debilního modloslužebníka vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Davida Attenborough z Anglie. Z názorů tohoto pomateného vědce, pro úplně poslušné služebníky Krista, jsou užitečné pouze ty názory, ve kterých hlupák, trestaný odstoupením rozumu Krista objasňuje, jak tvorstvo slouží nyní pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Ježíši Kristu. Pomatenec David Attenborough uvádí, že se lidstvo katastroficky přemnožilo, a také tímto způsobem znečišťuje a ničí planetu zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Pomatenec David Attenborough uvádí, že v roce 1954, když mně bylo 14 let, žilo na zemi 2,7 miliard lidí. V roce 1989, když mně bylo 49 let, žilo na zemi 5,4 miliard lidí. V roce 2020, když mně bylo 80 let, žilo na zemi 7,8 miliard lidí, cca 3 x více, než v roce 1954. Trend nesmyslného přemnožení lidí, kteří všichni chtějí jezdit auty, létat letadly a vyrábět plastové nesmysly, způsobuje, že planeta se přehřívá a příroda umírá. Marek Hudema již pochopil, že názory tohoto debila na ekonomickou spásu boháčů, jsou zcestné. Uhlíková daň ekonomických sviní, nevede k ukončení závislosti na fosilních palivech. Hubema pochopil, že naprosto nesmyslné jsou představy vládnoucích debilů, že pomocí PRACHŮ lze překonat růstovou fázi ekonomiky. Jeho návrhy na budování zelených měst, na obnovu života v moři, a na zemi, jeho návrhy na majetkovou rovnost, kterou boháči odmítají, nikoho na světě nezachrání, před hrozným ropným a ekonomickým kolapsem, kdy se vše ekonomické na celé zemi zhroutí. Noviny Rovnost ze dne 2. 9. 2021 uvádí, že kvůli nesmyslnému přemnožení lidí, skoro třetina stromů na světě vyhynula, či vyhyne, většinou kvůli ničení lesů, či pralesů OHNĚM, kvůli pěstování plodin, a chovu dobytka. Což je katastrofická zpráva pro UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, vedené v Česku debilem, NETVOREM ministrem Havlíčkem, do energetického HROBU, do jámy ekonomického zmaru. Proto Boží příkaz, na dobrovolné snížení nesmyslně přemnožených hlupáků o DVĚ TŘETINY, radikálním snížením porodnosti (jedna žena může mít pouze jedno dítě), a na robotickou eutanazii starých lidí, kteří se dožili plnosti věků 70 až 80 let, kteří již nemohou pracovat, a kteří nesmyslně trpí na smrtelných postelích, je pro lidstvo, milostivý Boží darem. Není nic lepšího než bázeň před Kristem, a nic sladšího než dbát na jeho objasněné příkazy a zákony POLE VĚDY Písma. Kristus nechce zabíjet dvě třetiny lidí ve třetí světové válce, pro vzpouru zlých vládnoucích debilů Česka. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Debil, či pomatenec Martin Komárek, v novinách Rovnost, ze dne 31. 8. 2021 uvádí, již Božím rozumem Ježíše Krista, proroctví o konci klasických aut s benzinovými a dieselovými motory, do roku 2035. Úředníci EU již rozhodli, dle rozhodnutí Krista, že v EU bude možné jezdit pouze na elektřinu, nebo na vodík. Úředníci EU se snaží, tímto způsobem, pozitivní činy, spasit sami sebe, což je velmi těžké, při neznalosti komplexní problematiky s náhradou ropy elektřinou či vodíkem, v době ropného a ekonomického kolapsu, v roce 2035, který v této době nastane, dle proroctví vědců z Anglie. Komplexní řešení ropného a ekonomického kolapsu zná jenom Kristus, svým Božím rozumem, nikoli lidé, svým DUCHEM, svých geneticky prasečích lidských mozků. Proto je nezbytné, aby každý člověk na světě, znal Krista nově, a to z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, což bude možné, až drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických církví, např. NETVOR, ekonomická SVINĚ, OTEC Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, v kostele v Domašově, svými křesťanskými, militaristickými, ekonomickými MODLOSLUŽBAMI, přestane dobré mravy Česka a světa. Debil, či pomatenec Martin Komárek, v novinách Rovnost, ze dne 12. 8. 2021 uvádí, že katastrofa změny klimatu přijde brzy, a to velká, která se zastavit nedá. Uvádí, že proto OSN vyzývá všechny státy světa, aby vyspělé země skončily s uhlím do roku 2030, a ostatní o deset let později. Uvádí, že pokud se tak nestane, neudeří katastrofa, ale rovnou APOKALYPSA, což se v Česku již stalo, protože APOKALYPSA je objasnění ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V závěru článku uvádí poučení z krizového vývoje Božího trestu, COVIDU. Uvádí, že s oteplením je to stejné jako s COVIDEM. Když se ekonomika nezavře, když se hospodářství a cestování NEUDUSÍ, zrušením křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, to je PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. strašná katastrofa stejně přijde, což uvádí i Kristus v APOKALYPSE. Ekonomická, militaristická, křesťanská katastrofa ropného a ekonomického kolapsu, přijde na každého zločince na světě, který se bude chovat stejně stupidně, jako boháči v Domašově a na Říčkách, viz další text. Kdo si nyní znovu nastolí OVOCE ÚMYSLŮ své ekonomické spravedlnosti pro bezdomovce, tak jak to udělali boháči např. na Domašovsku, s bezdomovcem Zdeňkem Blažkem, je zločinec, který nezůstane bez Božího trestu. Kristus, prokazatelně, svůj Boží technický rozum, pro toto pokolení, nedá ani svému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, nebo projektantům, které, ze svého milosrdenství, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa, když pro bezdomovce Blažka z Říček, na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, nebude nastolena objasněná Boží majetková ROVINA, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a majetková ROVINA dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kristus chce PRVNÍ TŘÍDU i pro Zdeňka Blažka, neprodleně. Zachránit Baaly

 

a DÉMONY milovaný svět PRACHŮ a ZBRANÍ, se nedá VAKCINACÍ, protože COVID je Božím trestem pro ty, kdo chtějí ničit ropu, plyn, uhlí, uran, suroviny, pro svou zábavu, pro žití boháčů na výnosný trh. Palata lubos.palata@denik.cz, v Rovnosti uvádí, že o budoucnosti jádra nemá EU zatím jasno, na rozdíl od Ježíše Krista, STVOŘITELE veškerých fosilních paliv, a veškeré energetiky, který do koncepce energetiky Česka a světa vidí, protože ji uvádí v novém DUCHU, uvedeném v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nastolení Boží majetkové celosvětové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, NOVÝM DUCHEM, nového Písma, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, i pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, je součástí energetické, ekologické a mravní spásy, Česka a světa. Energetická, ekologická a mravní BEZPEČNOST, je pouze u Krista, nikoli u vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kteří, ve svém DUCHU, křesťanských, ekonomických, militaristických KONZERV, svých geneticky prasečích lidských mozků, tvoří pouze samé energetické, ekonomické a mravní nesmysly. Bezpečnost Kristus Česku zajistí, až na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, bude rozhodnuto, že KOUDELKA, a spolu s ním všichni politici pravice a levice, PREZIDENT, POSLANCI, SENÁTOŘI, atd. jsou plevelem, či křovím, který Česko má povinnost neprodleně spálit, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, pro realizaci svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, potřebuje pouze úplně poslušnou novou vládu Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele. Kdo chce žít v pokoji a celosvětovém míru, má povinnost debilitu politiků pravice a levice, a debilitu drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, připomínat s kletbami. Golfský proud, je dle vědců před kolapsem, uvádí noviny Rovnost 9. srpna 2021. Evropa zaplatí za zničení klimatu strašnou daň, pro neposlušnost uvedených, vzpurných a drzých APOŠTOLŮ z Česka. Pekelný OHEŇ, kterým Kristus spaluje lesy a pralesy, je trestem za to, že Česko neuznalo, že UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ Česka, vedení debilem ministrem Havlíčkem, už dávno měli být v koncích, se svou moudrostí, svých geneticky prasečích lidských mozků. Kristus již Česko netrestá tisíckrát méně, než ostatní státy světa. Např. pomocí VICHRŮ, trestá Česko stejně, jako Kristem prokletou AMERIKU. Trnovou korunu debilitě boháčů, nasadila Rovnost v článku debila Palaty lubos.palata@denik.cz, ze dne 30. 8. 2021. Hlupák Palata uvádí názory boháče Billa Gatese. Uvádí, že miliardář Bill Gates, ve své knize varuje Česko, aby nezaměnilo uhelné elektrárny za plynové. Uvádí, že elektrárny postavené do roku 2030, kvůli ekonomické návratnosti, budou v provozu i v roce 2050, čímž se produkce skleníkových plynů nesníží. Debil Bill Gates uvádí, že v roce 2050, již nebude žádný prostor pro uhlí, velmi malý prostor pro již dotěženou ropu, a jen okrajová role pro zemní plyn. Debil Bill Gates předčí svou debilitou NETVORA, ministra průmyslu Havlíčka, v jeho grafech potřeb energií tím, že v knize určil hlavní zdroje emisí takto. Průmyslová výroba 31 %. Výroba a vedení elektřiny 27 %. Zemědělství 19 %. Doprava 16 %. Ohřívání a chlazení 7 %. Jakých stupidních lží se dopouštějí boháči, ve svých plánech dosáhnout snížení emisí v roce 2050 k nule, je neuvěřitelné. Pomocí uvedených lží o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, se jejich SKÁLA, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., zachránit nedají. Kristus v Písmu uvádí, že se nad technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. smiluje, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, až se technický a pracující lži lid rozhněvá na vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je na boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, a pošle je tam, kam již dávno patří, do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Kristus v trestání neposlušných sviní, či NETVORŮ, nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, pokorného, úplně poslušného lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, vše uvedené nevykřičí v ČRo v Brně. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako jediný UČITEL a LÉKAŘ, jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jako VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, vše o sobě uvedl, nejenom v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ale také např. ve filmu X - Menn: Apocalypsa. Film jsem viděl z malé části, závěrečnou bitvu mezi Božím dobrem a křesťanským, militaristickým, ekonomickým zlem, jsem neviděl. Trestající Kristus, Bůh Apocalypse, který se narodil před 20 000, či 30 000 léty, nyní, při svém navštívení, v tomto zlém, neposlušném pokolení, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, objasňuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, ke svému technickému lži lidu, nejenom v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, ale také v uvedeném filmu, v mnoha písničkách, atd. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, atd. Kristus v Česku přichází očistit lidstvo od stávajících vládnoucích Bohů, od Baalů a DÉMONŮ, od vlastníků lidských Bohů, od energeticky nevhodných výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., kvůli záchraně ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních surovin, na toto celé třetí křesťanské tisíciletí. Kristus vyžaduje, pomocí čtyř KONÍ, čtyř členů nové, úplně poslušné vlády Česka, vedené premiérem Ing. Rákosem z Brna, dle textů v kapitolách 279, 280, 281, zřízené na rektorátu VUT v Brně, za pomocí tří ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, vládnoucí elity VUT v Brně, změnit Česko a celý svět na MAJETKOVOU ROVINU tak, aby celosvětově platily pouze Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, je energeticky nezbytné. Kristus, kvůli energetické spáse Česka a světa, přichází zbořit veškerá, energeticky nesmyslně postavená města a vesnice, veškerou, energeticky stupidní dopravu, výrobu, výstavbu, spotřebu, atd., svou dokonalou láskou, Boží moudrosti, Božích příkazů, a zákonu POLE VĚDY Písma. Dle filmu, přichází zničit veškeré chrámy. Snad tím myslí pouze veškerá náboženství, a veškeré církve. Jedinou církví, NEVĚSTOU, KRÁLOVNOU MÍRU, ŽENOU STATEČNOU, EVOU, PANNOU, JITŘENKOU, BÍLOU bezúhonnou HOLUBICÍ, krásnou jako LUNA Koránu, čistou jako žhoucí SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, strašnou jako vojsko pod praporci, bude úplně poslušná vláda premiéra Ing. Rákose, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Po zřízení této vlády na rektorátu VUT v Brně, Kristus, ze svého milosrdenství, bude sázet, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristus, ve filmu X - Menn: Apocalypsa objasňuje, jakým způsobem se zmocnili boháči vlády nad chudáky, kterým působí strašlivé zlo, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, křesťanské, militaristické, ekonomické SPRAVEDLNOSTI, svou ekonomickou MODLOSLUŽBOU, kterou je chamtivost, jejich geneticky prasečích lidských mozků. Během tisíciletí, trestající Kristus, uvedl na celý svět zlo meče nesmyslných válek MOCNOSTÍ, nesmyslných válek boháčů s chudáky, nesmyslných náboženských válek, atd. protože neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, místo Ježíši Kristu, stále slouží pouze svým pohlavním údům, a tím svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, atd. Ve všech válkách, a ve všech revolucích, postupně vždy zvítězili boháči, kteří si, pomocí svých Bohů, PRACHŮ a ZBRANÍ, vždy znovu a znovu upevnili svou moc nad chudáky. Kristus bude oslaven, až OKŘÍDLENCI na VUT v Brně učiní rozhodnutí, že v ČRo v Brně je nezbytné vykřičet, ENERGETICKOU nezbytnost ukončení vlády vládnoucích Baalů a DÉMONŮ nad chudáky, a nastolit vládu Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad celým světem, kvůli energetické spáse Česka a světa, pomocí úplně poslušného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Boháči Domašovska, např. starosta Říček Štěpánek podatelna@obec-ricky.cz, obec@obec-ricky.cz, bývalá starostka Říček, ekonomická nemravné svině Eva Vítková, boháči ze ZSDK Dorazil a Kočí spolecnost@volny.cz, kociv@zsdk.cz, boháč Králík domasov@stavounie.cz, starosta Domašova Kučera starosta@obec.domasov.net, epodatelna@obec.domasov.net, bývalý starosta Domašova Pitrocha domasovsko@dso.domasov.net, SVINĚ, NETVOR ředitelka UP v Rosicích JUDr. Kubišová daniela.kubisova@uradprace.cz, a jejich křesťanský, militaristický, ekonomický Bůh, drzý pozemský OTEC Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, se zmocnili vlády nad bezdomovcem Zdeňkem Blažkem z Říček, po vyjití Česka ze 40 let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, kdy od Krista měli vládu nad lidmi, pomýlení komunističtí BERÁNCI, BERANI či OVCE. Uvedení Baalové a DÉMONI, svými geneticky prasečími mozky si stále drze myslí, že po porážce komunistů kapitalisty, mají od Boha totální moc nad bezdomovcem Zdeňkem Blažkem, skrze OVOCE svých ÚMYSLŮ, až na věky věků, což je omyl, což je blud, což je zločin, protože vláda boháčů nad chudáky, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Uvedené křesťanské, ekonomické, militaristické svině, NETVOŘI, se odmítají před trestajícím Kristem sklonit, protože nevěří textům Písma, že jejich ekonomické, křesťanské, militaristické SLOVO, je pouze SLOVEM dočasným, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Viz text na konci kapitoly 286, na straně 42 až 46, o energetické nezbytnosti odchodu drzých, neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Ve filmu X - Menn: Apocalypsa, Kristus, Bůh Apocalypse, s uvedenými hlupáky tvrdě bojuje. Tím, že starosta Říček Štěpánek, svým geneticky prasečím mozkem, společně s ostatními boháči Domašovska rozhodli, že maringotku Zdeňka Blažka, z prostoru za bývalým kluzištěm, nepřestěhují na HRANIČKY, což bylo Zdeňkovi nařízeno, ale ještě dál do polí, asi dalších 300 m, do křoví, kde maringotka není vůbec vidět, si drze myslí, že problém s maringotkou, která je OVOCEM ÚMYSLŮ boháčů ze ZDDK, je zameten pod koberec.

 

Maringotka v polích, v křoví, není vůbec vidět ani z areálu boháče Králíka, ani z cesty na rybník bahňák. Kristus, BERÁNEK, který pásl v Česku komunistické BERÁNKY, BERANY, či OVCE, však z Písma vidí všechno, co boháči, Ježíši Kristu, bezdomovci Zdeňkovi dělají, protože každý bezdomovec je pro boháče a kněze, Ježíšem Kristem. V Písmu slibuje, že nad boháči z Říček a Domašova určitě zvítězí, a to tím, že je, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, pošle do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus chce i pomocí filmu X - Menn: Apocalypsa, očistit Česko a svět od všech bohatých sviní, je rozčarován, že se mu to v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, stále nedaří. Kristus ve filmu volá k odpovědnosti především profesora Hirše, jím vyvoleného odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, je zodpovědný za mluvení pravdy o Kristu a o koncepci energetiky. Kristus ve filmu profesora Hirše škrtil za jeho nevěrnosti, za to, že nevylezl z rektorátu VUT v Brně, do ČRo v Brně, za to, že neprorokoval, spolu se mnou, uvedenou dokonalo Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Svůj geneticky prasečí lidský mozek, stále nedokázal naprogramovat NOVÝM DUCHEM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Profesor HIRŠ, OKŘÍDLENEC, již má vylepšená křídla proto, aby mohl vzlétnout nad mraky SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, drzého pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, aby mohl být stejný, jakým je nový Kristus, ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Nový Kristus, rekrutuje tímto textem tým, úplně poslušných služebníků Krista, kteří v Česku mají povinnost neprodleně proměnit křesťanské chrámové, militaristické, ekonomické zpěvy v kvílení proto, aby Kristus mohl nechat číst, tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo Brno, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. V Brně se již nelze vracet do starých kolejí, protože stávající svět, kde vládnou Baalové a DÉMONI, kapitalistické KONZERVY, Kristus, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, proměňuje v popel. Jedině z POPELA stávajícího STROMU neposlušné a vzpurné, bez rozumu Krista mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY, může vyrůst svět bez politiků pravice a levice, a bez drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, které Kristus, v celosvětovém mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, vůbec nepotřebuje. Kdo bude volit v podzimních volbách politiky pravice a levice, je Kristem prokletý hlupák. Hlupáky Kristus bude zabíjet strašlivou záhubou, až do úplné poslušnosti profesora Hirše a ostatního lži lidu VUT v Brně. Přestěhováním maringotky bezdomovce Zdeňka Blažka, do polí, do křoví, kde není veřejné osvětlení, kde není žádná cesta, není problém s maringotkou zameten pod koberec, jak si to starosta Štěpánek, a ostatní boháči Domašovska myslí. Podle POLICIE ČR v Rosicích, přestěhování maringotky do polí, určitě nebude ani přestupek, ani trestný čin. Maringotka je majetkem Zdeňka, byla mu darována, není majetkem boháčů, tedy v ní může bydlet, když chce. Boháči však maringotku stále považují za svůj majetek, což jim umožňuje šikanovat bezdomovce Zdeňka, a stěhovat ho, kam se jim zlíbí. Starosta Štěpánek, a ostatní boháči Domašovska mají však problém s Kristem, SOUDCEM A ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Kristus chce pro Zdeňka neprodleně nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době 40 let vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Tuto spravedlnost je dle Písma možné učinit jediným způsobem, rozhodnutím, že z titulu správné energetické koncepce, neprodleně pomine majetek boháčů, a drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. drzého pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, kvůli tomu, aby Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, umožnil vládnoucímu, úplně poslušnému technickému lži lidu, bez financí, bez PRACHŮ, stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, navržené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Jakým způsobem je pro bezdomovce Zdeňka možné neprodleně nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době socialismu, je zřejmé z jednání komunistických BERANŮ na Domašovsku, v době jejich vlády. Soudruzi BERANI zabrali faru v Domašově v přízemí tím, že zde zřídili poradnu pro kojence. Nyní mají soudruzi Satani OTCOVÉ kněží tolik far, že nevědí jak je využít. Boží příkaz je, zbavit drzého pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, veškeré jeho důstojnosti tím, že mu bude vyvlastněn jeho majetek, jako prvnímu hlupákovi, za jeho drzost, že o Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, stále nemá ani ponětí, za to, že svými protikladnými bludy svých MODLOSLUŽEB, stále chce kazit dobré mravy Česka a světa. Úplně poslušní služebníci Krista na Domašovsku, mají povinnost učinit rozhodnutí, že bezdomovec Zdeněk, KOJENEC, NEMLUVŇÁTKO, bude neprodleně bydlet v přízemí fary v Domašově, kde je místo ještě pro jiného bezdomovce, který má také bytové problémy. OTEC Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, může bydlet v patře fary. Kristus, nad svým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, projektantech, atd., které svým technickým rozumem živí odjakživa, se nesmiluje, svým technickým rozumem, který je nezbytný pro toto pokolení, které zastihl konec éry ropy a PRACHŮ, dokud Domašovsko nenastolí pro bezdomovce Blažka daleko vyšší spravedlnost, než byla za komunistických BERANŮ, tímto způsobem. Drzého NETVORA, pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, je nezbytné učinit tímto způsobem stejným, jako je Ježíš Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se také stýkal s bezdomovci a vychovával je proto, že je měl za NEMLUVŇÁTKA, či KOJENCE, protože neumí číst. Bezdomovec Zdeněk, NEMLUVŇÁTKO, KOJENEC, také Písmo neumí číst. Proto se od zpupných boháčů Říček a Domašova nechá šikanovat a stěhovat do křoví, do polí, mezi polní a lesní zvěř. Ježíši Kriste, co jsem měl ještě udělat a neudělal, aby ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně spálil SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, drzého OTCE Satana faráře Kafky. Lidé se zbytečně namáhají, národy se zbytečně lopotí, a pozře to uvedený OHEŇ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jakmile bude rozhodnuto o tom, že Zdeněk, i se psem, bude bydlet na faře. Pes Zdeňka, jakmile nebude na dvoře fary uvázán, přestane kousat. Celosvětový mír a pokoj nastane okamžitě, v jedinou hodinu, když PES sloužící boháčům, profesor Hirš, se stane LVEM, Bohem. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Bože spravedlivý, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, mediální MISTŘE Kriste, jediný UČITELI a LÉKAŘI neposlušných křesťanských, militaristických, ekonomických a jiných sviní Česka a světa dej, z milosrdenství svého Božího rozumu, ať tato kapitole je PETICÍ, pro odsouhlasení úplného zničení neposlušných, pro odstoupení Božího rozumu MRTVÝCH vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Ježíši Kriste dej, ať mnoho úplně poslušných služebníků Krista, mocných jako Kristus, chce, aby SLOVO např. starosty Říček Štěpánka podatelna@obec-ricky.cz, obec@obec-ricky.cz, bývalé starostky Říček, svině Evy Vítkové, boháče ze ZSDK Dorazila a Kočího spolecnost@volny.cz, kociv@zsdk.cz, boháče Králíka domasov@stavounie.cz, ekonoma, starosty Domašova Kučery starosta@obec.domasov.net, epodatelna@obec.domasov.net, bývalého starosty Domašova Pitrochy domasovsko@dso.domasov.net, SVINĚ, NETVORA ředitelky UP v Rosicích JUDr. Kubišové daniela.kubisova@uradprace.cz, a jejich křesťanského, militaristického, ekonomického Boha, drzého pozemského OTCE Satana faráře NETVORA Kafky domasov@dieceze.cz, úplně zmizelo. Jejich SLOVO je pouze SLOVEM křesťanským, militaristickým, ekonomickým, MRAVNĚ NÍZKÝM. Viz text na konci kapitoly 286, na straně 42 až 46, o nezbytnosti odchodu drzých, neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Vyrvat ze spárů uvedených křesťanských, militaristických, ekonomických NETVORŮ, jimi šikanovaného bezdomovce Zdeňka Blažka, během jediné hodiny, je možné pouze čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v ČRo v Brně, a v ČT. Kristus se nad bezdomovcem Zdeňkem smiluje, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zlé, neposlušné pokolení, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, se nechá dobrovolně zapsat, svou elektronickou adresou, do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, určených pro přetvoření stvoření, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Kristus se před uvedenými neposlušnými vládnoucími NETVORY Domašovska a světa, před jejich debilními, geneticky prasečími mozky, sklánět nebude. Každý úplně poslušný služebník Krista, z řad technického lidu, a z řad pracujícího lži lidu, má povinnost se před NEOMYLNÝM, mediálním MISTREM Kristem sklonit sám tím, že uvedené vládnoucí hlupáky, či NETVORY, vyžene neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, mluvením pravdy o správné Boží energetické koncepci Česka a světa. Na základě znalosti SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je nutné vyznat, že před takovým Kristem, jaký v Písmu skutečně je, před jeho mocí, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a před jeho dokonalou láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na rektorátu VUT v Brně, je každý člověk úplně bezmocný. Nebesa jsou již učiněna novým SLOVEM Krista, který vše o sobě uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV

 

PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Každý, úplně poslušný služebník Krista, má povinnost přiznat Kristu slávu, jeho SLOVŮM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, přiznat moc těchto SLOV KRALOVAT nad všemi státy světa, a SOUDIT všechny státy světa, pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pomocí BOŽÍCH SYNŮ, nových vládnoucích Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Pane profesore Hirši. Spolu se mnou, máte povinnost neprodleně zajistit, v ČRo v Brně, aby v novém novoluní MĚSÍCE, od úterý 7. září 2021, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 21. září 2021, navěky zůstalo pouze nové Boží slovo, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jak v Česku a Slovensku, tak v celém světě. Trestající Kristus, pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ z Domašovska a Česka, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, dělá kvůli sobě samému. Vyžaduje, aby Česko, na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, v jedinou hodinu zajistilo, aby navěky věků zůstalo pouze nové Boží slovo ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které je o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti přetvoření celého stvoření, v současné době blízkého ropného a ekonomického kolapsu. Kristus vyžaduje úplnou poslušnost nových vládnoucích Bohů, pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, Česka a celého světa, atd., které toužebně vyhlíží všechno neposlušné a vzpurné tvorstvo. Pane profesore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz. Tímto textem dostáváte od Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, Boží moc výkonnou a zákonodárnou. Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, slíbil oslavit mě, autora těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA tím, že na Česko a na zemi pošle hlad, po slyšení uvedených SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Slíbil, že v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, z uvedených SOUDŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vzejde SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, o energetickém přetvoření stvoření, po rozhodnutí o nastolení vlády NEOMYLNÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy světa. Kristus, jediný UČITEL všech učitelů, jediný LÉKAŘ všech lékařů, již uzdravil sám sebe tím, že v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vytvořil NOVÉHO DUCHA proto, aby každý člověk se Krista bál strachem, jaký ještě nikdy nebyl, pro jeho moc, nad každým DUCHEM, geneticky prasečího lidského mozku. Hněv Krista, kvůli nezbytnému nastolení vlády Krista nad všemi státy světa, již neprodlévá. Ti kdo zase odmítnou studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, budou trestajícím Kristem, za své zlé skutky, přísně potrestáni. Proto ať každý hledí pochopit texty Písma, o Boží moci nad vším neposlušným stvořením, a uváděnou Boží vůli. Nastolení vlády nového Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, pomocí nových, úplně poslušných kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné tvorstvo, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky nezbytném nastolení opakovaně objasněné celosvětové Boží majetkové roviny, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Kdo se nyní Kristu vzepře, bude Kristem potrestán Božím trestem tak, jak je to v Písmu uvedeno, dle rozhodnutí Krista. Kdo se ještě rozhodne organizovat podzimní volby pravice a levice, je Kristem prokletým NETVOREM, kterého Kristus zabije strašlivou záhubou, při úplném zničení Česka v době ropného a ekonomického kolapsu, v době horečného zbrojení, a třetí světové války. Kristus vyžaduje, aby byl v Česku oslaven rozhodnutím, o nezbytném a úplném zničení politiků pravice a levice, zničení všech ekumenických církví, o energeticky nezbytném, celosvětovém zničení vojáků, zbraní, všech energeticky nevhodných výrobků, atd. které zlí, vzpurní, neposlušní lidé, mají za Bohy. Uvedené Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o vytvoření všeho nového, pomocí nové, úplně poslušné vlády Česka, jediné CÍRKVE Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, s premiérem Ing. Rákosem v čele, vytvořené na rektorátu VUT v Brně, dle textů v kapitolách 279, 280, 281, atd. není úkol nad lidské síly. Pane profesore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz. Technická elita VUT v Brně, má povinnost učinit rozhodnutí, že uvedené texty Písma o Boží moci, a o uvedené Boží vůli, je nezbytné přečíst v ČRo v Brně neprodleně, nyní v novém DNES naplnění Písma ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které je v novém novoluní MĚSÍCE, které je od úterý 7. září 2021, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 21. září 2021. Úplné zničení křesťanských, militaristických, ekonomických tradic, úplné zničení všech vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, stávajícího ekonomického, militaristického, křesťanského systému, je nezbytné realizovat neprodleně, kvůli záchraně zbývající ropy, plynu, uhlí, uranu, surovin na toto tisíciletí. Kristus chce oslavit sám sebe, jako jediného NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v době svého DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, při úplňku MĚSÍCE, v době mých 81 narozenin, v úterý 21. září 2021. Nemáte již výmluvu uvedené Boží moci, a Boží vůli, nerozumět. Mediální MISTR Kristus svoji vůli uvádí I v písničce od Uhlíře. Např. bezdomovec Zdeněk Blažek z Říček, je dítě odložené štěstěnou, smůla ho má za vlastní. Pane Bože dej, ať smolaři, bezdomovci Zdeňku Blažkovi je nyní hej. Protože jsi v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES spravedlivý, konej divy, k zázrakům, především v Božím domě, na VUT v Brně, se měj. Pane Bože dej, ať smolařům je hej. Ať jsou z toho udivení, že život není jen trápení a žal, to prosím abys dal. Tolik lidí, kteří o mediálním MISTRU Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, nemají ani ponětí, kteří si proto myslí, že nekazí dobré mravy Česka a světa, má VELKÝ, křesťanský, ekonomický, militaristický PÁTEK, i v úterý, při úplňku MĚSÍCE, 21. září 2021, v DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, tentokrát do Božího domu, na rektorát VUT v Brně, kde Kristus odjakživa bydlí. Pro bezdomovce Zdeňka Blažka je nešťastný každý den v týdnu. Bydlí v nezateplené maringotce, mezi lesní a polní zvěří, uprostřed polí, v křoví, kde maringotku, OVOCE ÚMYSLŮ spravedlnosti boháčů ze ZDDK, není vidět ani z cesty na rybník Bahňák, ani z areálu boháče Králíka. Nešťastný je v týdnu každý den bezdomovce Blažka, protože si připadá bez elektřiny, bez vody, bez veřejného osvětlení, bez televize, bez lidí, bez peněz, jako zvíře, ne jako člověk. Splň jim Pane, z jejich snů, aspoň některý. Dej znamení novému knězi KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍMU SYNU, profesoru Hiršovi prorektor-zahranici@vutbr.cz, jak ven ze lží, či bludů, o Ježíši Kristu, UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze děsivou temnotou protikladných bludů krutého zmijího jedu katolického katechismu, a jak ven ze lží krutého zmijího jedu o koncepci energetiky Česka na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, lháře a zločince ministra Havlíčka, která je pouze na elektřinu, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie Česka. To prosím Kriste abys dal, již v novém novoluní MĚSÍCE, od úterý 7.9.2021, do úterý DNE PÁNĚ 21.9.2021. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Ještě komentář k přestěhování maringotky bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, z pozemku pana Marečka, do polí, do křoví, mezi polní a lesní zvěř, dle textů na konci kapitoly. Bezdomovec Zdeněk Blažek, pro totélně nemravné boháče Domašovska, již musí být jako Ježíš Kristus. Cokoli mu nyní boháči Zdeňkovi udělali, Kristu udělali, a budou za to pykat. Jak již bylo uvedeno, Zdeněk v době, kdy Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ Kristem prokletého boháče prezidenta Havla, Jer.1/17až 6/19až31/27,32až51/58, přišel o svůj rodný dům, a začal bydlet na konci Říček pod stanem. Boháčům ze ZSDK se Blažka zželelo a darovali mu starý včelín, maringotku. Bydlel v ní do doby, kdy shořela. Po požáru nejdříve bydlel v turistické ubytovně, v budouvě OÚ. Neplatil nájem, protože na Říčkách nemá nárok na příspěvek na bydlení. Starostka Vítková vyhnala Blažka z ubytovny tím, že mu slíbila, že příspěvek na bydlení mu dají šmelináři někde v ubytovně, kde nikdo nechce bydlet. Zdeněk znovu bydlel pod stanem, celé léto. Boháči ZSDK Zdeňku Blažkovi již na jaře věnovali novou maringotku. OVOCE ÚMYSLŮ spravedlnosti boháčů, maringotku, však nebylo kam umístit. Boháči v zastupitelstvu totiž nechtěli maringotku Blažka nikde na pozemcích obce. Ani u fotbalového hřiště, ani u ČOV, ani na bývalém kluzišti u Domašova. Starostka Vítková proto zpochybnila dar boháčů ZSDK, marintgotku, na vývěsce. Bezdomovce Zdeňka tehdy zachránil a spasil pan Rujbr, který dohodl s panem Marečkem dočasné umistění maringotky na jeho pozemku. Zde bydlel Zdeněk osm let. Po umístění maringotky na tomto pozemku, nemravní občané Říček, v prodejně potravin podepisovali PETICI, za odstranění maringotky. Nesehnali dost podpisů a proto Zdeňka nikam neodtáhli. VŠEMOHOUCÍ Kristus, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse boháčů Domašovska, organizuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE majetku boháčů, tentokrát k technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, k projektantům, atd. Požaduje, aby technický lži lid Česka a světa, neprodleně přetvořil veškeré stvoření, pomocí energetické, ekologické a mravní koncepce Krista, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Dle této koncepce, boháče celého světa je nutné navždy poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin, protože Kristus je jako vládnoucí Bohy již nepotřebuje a tím bezdomovce Zdeňka Blažka od nemravných boháčů osvobodit, navěky věků. Tato kapitola PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, je PETICÍ, za neprodlené a úplné zrušení uvedených nemravných boháčů Domašovska a světa. Veškerá moudrost lidí souvisí s usmířením se s trestajícím Kristem, jehož hněv již neprodlévá, protože Kristus, ze svého milosrdenství, geneticky prasečí lidské mozky živí tak, jak on sám chce. Proto je moudré bát se trestajícího Krista a pokořit se před ním tím, že Zdeněk bude bydlet v přízemí na faře v Domašově. Uvedení vládnoucí neposlušní boháči, dle Písma, jsou SVINĚ, či NETVOŘI. Před jejich geneticky prasečími mozky se Kristus sklánět nebude, musí se oni sklonit před Kristem, uvedeným způsobem. Mají povinnost být ANDĚLY, to je OKŘÍDLENCI tím, že v ČRo a v ČT vyznají, vykřicí, své bludy o Kristu, a tím své nemravné, stupidní BLUDY, o debilní koncepci energetiky Česka, NETVORA ministra Havlíčka, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Kristus v Česku dovoluje ukončit vládu boháčů nad chudáky, a vládu boháčů nad Ježíšem Kristem, vyznáním křesťanských, militaristických ekonomických bludů o Kristu0, a tím bludů o koncepci energetiky na

 

UHLÍKOVOU NEUTRALITU a tím bludů o mravech boháčů, drze šikanujících Zdeňka. Když tuto PETICI PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA zase nikdo neposlušný a vzpurný nepodepíše, Kristus svůj rozum, nezbytný pro toto pokolení, technickému lži lidu nevrátí, a tím Česko úplně zničí tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Jak jednají nemravní boháči Domašovska s Ježíšem Kristem, kterým je na Říčkách nyní Zdeněk Blažek, tak bude jednat Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, s boháči. Zdeněk se musel z pozemku pana Marečka odstěhovat, protože se zde bude stavět dům pro boháče. Kristus v Jeremiášovi však domy pro boháče již zakázal stavět, protože v době ropného a ekonomického kolapsu v nich nebude čím topit. Na doporučení starosty Štěpánka si Zdeněk z míst pro umístění maringotky, u fotbalového hřiště, u ČOV, kde smrdí hovna, které vyhrabuje dopravík do plastové nádoby, vybral bývalé kluziště, které je na hranicích s Domašovem. Zde, dle mého názoru nikomu nevadil, protože maringotka byla oddělena od hřiště pro fotbal, křovím. Bydlí však zde ekonomická, militaristická svině, bývalá starostka Říček Vítková, a ta maringotku na bývalém kluzišti znovu nesnesla. OVOCE ÚMYSLŮ spravedlnosti boháčů ZSDK k Blažkovi, maringotka, ji znovu vadí. Proto dohodla se starostou Štěpánkem, že Zdeněk musí maringotku znovu přestěhovat, dle jeho rozkazu do týdne. Zdeňka jsem přesvědčil, aby se nemravného starosty Štěpánka nebál, aby ho poslal tam kam patří, do říše ticha, to je na smetiště dějin, a do polí, na stráň, mezi polní a lesní zvěř se nestěhoval, kvůli tomu, že má staré kosti a špatně srostlý kotník. Zdeněk však, ve strachu ze ztráty maringotky, se podřídil boháčů. Vůle Krista však je, aby na na Boží celosvětové zahradě, žádné OVOCE ÚMYSLŮ již neexistovalo. NETVOR, drzý pozemský OTEC Satan farář Kafka neposlušné, ekonomické, křesťanské, militaristické svině, již nesmí svádět OVOCEM svých křesťanských ÚMYSLŮ, své služby boháčům, zbrojařům, atd. místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. Kristus, ze svého milosrdenství, svého rozumu, dovolil objasnit, že Božím milosrdenstvím je PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů. Kristus již nechce žádnou oběť, nechce aby v Česku někoho zabíjel strašlivou záhubou, kvůli neposlušnosti zlých boháčů Domašovska, neschopnosti podřídit se Božím zákonům POLE VĚDY Písma. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Žádám tímto o odpověď od neposlušného starosty Štěpánka, obec@obec-ricky.cz, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, npor. Koláčka bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, a drzého pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, usvědčeného z drzosti vůči Kristu. Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jud.12. Starosta Říček Štěpánek podatelna@obec-ricky.cz, a ostatní špatná společnost neposlušných chamtivých boháčů Domašovska, kazí dobré mravy Říček a světa. O trestajícím Kristu, jehož hněv již neprodlévá, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, uvedení hlupáci stále nemají ani ponětí. Viz texty v kapitole 286, str. 42 až 46. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33až36až15/33, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kol.3/5, Drzý pozemský OTEC Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, je usvědčený z drzosti vůči novému Kristu, který o zdroji své spravedlnosti, kterou je síla ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vše uvedl, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Na hlupáka starostu Štěpánka, a ostatní nemravné a drzé boháče z Domašovska, atd. je tímto podáváno trestní oznámení POLICII ČR v Rosicích, vedoucímu npor. Koláčkovi bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, nebo npor. Šoukalovi, a JUDr. Sladkému z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, proto, aby je tvrdě pohnali k odpovědnosti, k mluvení pravdy o Kristu, a jeho vůli. Na vládnoucí neposlušné hlupáky je třeba se rozhněvat a takto je proklínat. Starosto Štěpánku, atd., ať Vás Kristus zabije strašlivou záhubou, když nepřestanete šikanovat bezdomovce Zdeňka Blažka. Když ho nepřestanete stěhovat mimo obec, do polí, když mu nezajistíte stejné podmínky pro bydlení, jaké jsou běžné pro ostatní občany, dle textů v úvodu kapitoly 286, a na str. 42 až 46. Kristus nečiní nic tajně. Chce ukázat na bezdomovci Blažkovi svoji vůli, a svoji moc vše změnit. Běda Štěpánkovi, když nebude úplně poslušným služebníkem Krista. Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, přichází soudit ŽIVÉ svině, a MRTVÉ svině, či NETVORY. ŽIVÍ jsou ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří nyní přestanou stínit Kristu, který, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, vychází jako mocné SLOVO SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Mrtví, neposlušní NETVOŘI jsou ti, kdo pro svou neposlušnost, odmítnou studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Po vyjití Česka, ze čtyřiceti let, Boží, socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, ekonomický, militaristický, křesťanský PLEVEL, či KŘOVÍ, stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, vládnoucích politiků pravice a levice, vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních výrobků lidských rukou, zasel drzý pozemský OTEC, NETVOR Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, jako OVOCE svých křesťanských úmyslů. Uvedené OVOCE úmyslů Satana faráře Kafky, vládnoucí Baaly, DÉMONY, atd. Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE a všech států světa, Kristus proklel, pro jejich neposlušnost, a posílá je do říše ticha, to je na smetiště dějin, PRAVDOU o Kristu, takovém, jaký v Písmu opravdu je, NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států světa, a pravdou o správné koncepci energetiky Česka a světa. Kvůli zachování plynu, ropy, uhlí, uranu, surovin, atd. na celé toto třetí křesťanské tisíciletí, Kristus ruší vládu drzých politiků pravice a levice, vládu boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, atd. a nastoluje vládu svou, pomocí úplně poslušného, a Kristu vděčného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a ostatního, úplně poslušného technického lži lidu Česka a světa. Pomocí EVY, DRUŽKY Krista, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, NEVĚSTY, BÍLÉ HOLUBICE, JITŘENKY, to je nové vlády Česka, projektanta, premiéra Ing. Vladimíra Rákose, zřízené dle textů v kapitolách 279, 280, 281, Kristus nastoluje vládu nad lidmi svou, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platných pro toto zlé a neposlušné pokolení. Běda neposlušnému starostovi Štěpánkovi, když nyní nebude úplně poslušným služebníkem Krista. Kristus ho zabije proto, aby byl strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Bát se nyní trestajícího Krista, strachem o Česko, a sebe, jaký ještě nikdy nebyl, protože hněv Krista již neprodlévá, úplně se podřídit dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je veškerá Boží moudrost. Před uváděnou pravdou o trestajícím Kristu, jehož hněv již neprodlévá, a pravdou o jeho správné, energetické, ekologické a mravní koncepci, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je úplně bezmocný, také neposlušný, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných ekonomických sviní MRTVÝ, starosta Říček, Štěpánek. Trestním oznámením je tímto uváděný Boží SOUD neposlušných ekonomických sviní Říček. Na POLICII ČR v Rosicích, již na mě dříve podala bývalá starostka Říček, ekonomická svině Vítková, a neuspěla. Je proto zbytečné, pane starosto Štěpánku obec@obec-ricky.cz, na mě podávat trestní oznámení. Protože já, z milosrdenství Božího rozumu Krista, ve všem mluvím pravdu, na rozdíl od stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, kteří úplně ve všem lžou, protože lžou o Kristu, a kteří proto tím lžou o koncepci energetiky Česka a světa. Nový Kristus, z milosrdenstí svého Božího rozumu, pro toto pokolení, dovoluje objasnit všechna podobenství Písma, a tím dovoluje objasnit všechny Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, platné o správné koncepci energetiky, pro toto zlé a neposlušné pokolení. Pane starosto Štěpánku obec@obec-ricky.cz. Kristus, z milosrdenství svého Božího rozumu, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, majetku boháčů do Česka, přichází každého smysluplně zaměstnat, energeticky, ekologicky a mravně, jak Vás, tak bezdomovce Zdeňka Blažka. Není proto možné Zdeňka šikanovat, stěhovat ho do polí, na svah, mimo cesty, kvůli jeho špatně srostlému kotníku, ale je potřeba mu pomoci. Nikoli ALMUŽNOU, kterou mu stejně nedáváte, ale nastolením celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to neprodleně. Bezdomovec Blažek, když nesežene žádnou práci, potřebuje almužnu jako zdroj obživy, což je z toho důvodu, že ekonomická svině, NETVOR, ředitelka UP v Rosicích JUDr. Kubišová daniela.kubisova@uradprace.cz, dle militaristických, křesťanských zákonů, nemá povinnost Blažka smyslupně zaměstnat. Pouze ho nutí, aby si sám práci našel, což alkoholik a kuřák Blažek, ve věku 59 let, prokazatalně sám nedokáže, protože např. na místo vrátného, které jste mu nabízel, nyní nepřijmou nikoho, kdo kouří, a místo jídla pije pivo, protože na vrátnicích se již ani nekouří, ani nepije pivo. Kristus, který je nyní SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vyžaduje pro každého člověka PRVNÍ TŘÍDU tím, že bude Boží majetková ROVINA, tím, že nebudou ani boháči, ani chudáci. Starosto Štěpánku, svým geneticky prasečím mozkem máte povinnost pochopit, že Kristus, který v Česku vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích pro celý svět, vyžaduje nastolit Boží zákony, dle kterých se má Zdeněk tři krát denně dobře najíst, při společném stolování politických a náboženských zvířat. Dle Božích zákonů nikdo nesmí kouřit. Pěstování tabáku a výroba cigaret musí být neprodleně zničena. Zdeňka ALKOHOL uštknul jako had, kousl ho jako zmije. V celosvětovém, mírovém Božím království, alkoholici budou fasovat alkohol minimálně,

 

např. jedno pivo denně. Pane starosto Štěpánku, když chcete v Česku křesťanský středověk, máte povinnost, dle textů Malachiáše, neokrádat Krista o desátky, a ze svého příjmu cca 60 000 Kč za měsíc, dát Blažkovi každý měsíc DESÁTKU, to je cca 6000 Kč, když nebude mít žádnou práci proto, aby se Kristus na Vás nerozhněval, a nezabil Vás strašlivou záhubou, pro výstrahu všemu tvorstvu. Starosto Štěpánku, Kristus, v ohnivém PEKLE jezera Česka DEBB, debilů, nemiluje středověké, křesťanské, ekonomické militaristické myšlením, ani současné myšlení vládnoucích hlupáků, kteří si, pro bezdomovce Blažka, nastolili OVOCE ÚMYSLŮ své ekonomické, militaristické, křesťanské spravedlnosti. Nová vláda Česka, projektanta, premiéra Ing. Rákose, JITŘENKA, EVA, pokud bude z Božího milosrdenství vytvořená, dle kapitol 279, 208, 281 a dalších, již nebude sváděna drzým pozemským OTCEM Satanem farářem Kafkou, OVOCEM jeho křesťanských, ekonomických, militaristických úmyslů. Nová vláda je nová EVA. Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, již nesmí existovat tím, že nesmí svádět EVU, VLÁDU, OVOCEM ÚMYSLŮ svých křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB. Žádné OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, na Boží, celosvětové, mírové zahradě, již nesmí existovat. NETVOR, drzý pozemský OTEC Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, má povinnost ukončit službu boháčům tím, že začne mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, ze svého milosrdenství, svého rozumu, dovolil objasnit, že Božím milosrdenstvím je PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, kterou je vylit NOVÝ DUCH Písma. Kristus již nechce žádnou oběť, nechce aby v Česku musel někoho zabíjet COVIDEM, nebo jinou strašlivou záhubou, kvůli Vaší neposlušnosti dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma. Pane starosto Štěpánku. Kristus dovolil objasnit ŽALM 14, 33, 37, 49, 50, 53, 102, 104, kde uvádí, že ekonomickým, křesťanským, militaristickým PLEVELEM, či KŘOVÍM, zarostlo nejenom Česko, ale celá země, a to pro odstoupení technického rozumu, o správné koncepci enrgetiky, pro toto pokolení, také od neposlušného, vzpurného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Pane starosto Štěpánku, již nejste komunistická OVCE, pasená komunistickými BERANY, či BERÁNKY, jak to bylo v době 40 let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY. Kristus, z milosrdenství svého rozumu, úplně poslušným služebníkům Krista, dovoluje pochopit podobenství, o plápolajícím OHNI, ŽÁRU PEKLA SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských MODLOSLUŽEB, uprostřed trnitého keře, který dělá např. OTEC Kafka, ze 2.Moj.3/2až11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30. Ze Žalmu 14, 33, 37, 49, 50, 53, 102, 104, 107 až 150, je zřejmé, že ekonomickým, militaristickým, křesťanským plevelem, či křovím, zarosto celé Česko, a celá země, a že svatá půda, místo svaté, pupek světa, kolébka úplně poslušného lidstva, je nyní v kostele v Domašově tím, že neposlušný, drzý pozemský OTEC, NETVOR, Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, je TRNITÝM KEŘEM. Z úst tohoto hlupáka, který je PLEVELEM, KŘOVÍM, vychází studený, křesťanský, militaristický, ekonomický plápolající PLAMEN, křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB, který neposlušné, ekonomické, militaristické SVINĚ, či NETVORY, stávajícího křesťanského PEKLA, křesťanské KŘOVÍ, stále nespaluje. Pane starosto Štěpánku, jako úplně poslušný služebník mediálního MISTRA Krista, který stále žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, máte povinnost, s pomocí úplně poslušného, to je živého starosty Domašova Kučery starosta@obec.domasov.net, epodatelna@obec.domasov.net, učinit toto rozhodnutí. Máto povinnost, do kostela v Domašově neprodleně svolat SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, k oslavám DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, tentokrát v daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době 40 let, Boží, komunistické, socialistické, majetkové roviny. Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, totiž nyní nepřichází kvůli trestání boháčů, které již činil, v době 40 let komunistické, socialistické, majetkové roviny. Přichází kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a celého světa. Vyžaduje, v kostele v Domašově, nechat všechny zvony znít, protože úplně poslušný, to je živý farář Kafka, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, Božím SOUDEM, musí úplně spálit ekonomy, zbrojaře, politiky, atd., tak, že z jejich STROMU, naposlušné STÁTNÍ SPRÁVY, nezůstane ani kořen, ani větev. Kristus bude Českem oslaven, až při jeho rozhodnutí o nezbytnosti zničení PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Při další neposlušnosti Česko úplně zničí. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Kristem v Písmu vyvolené Česko, stále hraje s Kristem hru o JABLKO. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Všechno se na světě hroutí, nic se v Česku nezměnilo, protože hra o JABLKO OVOCE ekonomických, militaristických ÚMYSLŮ, pomýleného ekonomického, komunistického BERÁNKA, premiéra Alexandra Babiše, starosty Říček Štěpánka obec@obec-ricky.cz, podatelna@obec-ricky.cz, atd., stále nesmyslně pokračuje, pro totální neznalost mediálního MISTRA Krista, který žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, však již nikoho neposlušného a vzpurného, to je mrtvého, NEOMLOUVÁ. Vzkříšení z mrtvých, militaristických, křesťanských, ekonomických sviní, či NETVORŮ, se získává čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Hra o JABLKO, hra o OVOCE ekonomických, militaristických, křesťanských ÚMYSLŮ, např. pomýleného komunistického BERÁNKA premiéra Babiše, či starosty Říček Štěpánka, stále pokračuje, pro odstoupení technického rozumu Krista, potřebného pro toto zlé, neposlušné pokolení, i od technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů. atd. Kristus se smiluje pouze nad úplně poslušnými služebníky Krista, až celé Česko se stane dědictvím, či vlastnictvím Krista ZÁKONODÁRCE tím, že v ČRo a v ČT, budou postavené SOUDNÉ STOLCE, s OVOCEM ÚMYSLŮ Kristem prokletých, neposlušných Baalů a DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, nezbytným pro toto pokolení, až v ČRo a v ČT bude učiněno rozhodnutí, že všichni uvedení stávající Bohové křesťanských, ekonomických, militaristických, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, sestoupí dobrovolně a neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli hroznému Božímu hněvu, kvůli dupání planety země, až se hroutí v ekologických, energetických a mravních základech. Pomýlení komunističtí BERÁNCI, např. premiér Babiš, či starosta Říček Štěpánek, v době 40 let, Boží, komunistické, či socialistické spravedlnosti, byli Ježíši Kristu na obtíž. Neznali se k Boží cestě, do celosvětového, mírového Božího království, bez boháčů, PRACHŮ, ZBRANÍ, kterou jim Kristus objasnil, pomocí svých Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Proto Kristus, ve svém hněvu přísahal, že komunističtí hlupáci, BERÁNCI, BERANI, či OVCE, např. Babiš a Štěpánek, Jer.11/18, Žalm 95/10, atd., nevejdou do Božího odpočinutí, od svého díla ekonomické, energetické a jiné mravní zhouby. Po Česku a Slovensku Kristus nyní vyžaduje, místo nedokonalé, komunistické, či socialistické spravedlnosti, jaká byla v době socialismu, nastolit spravedlnost Boží, daleko vyšší, spravedlnost celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Premiére Babiši, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, či starosto Říček Štěpánku, obec@obec-ricky.cz, podatelna@obec-ricky.cz. Trestající Kristus, v celém Písmu uvádí, že nemá rád hlupáky, kteří svými geneticky prasečími lidskými mozky, nedokáží pochopit uváděnou dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka a světa, přichystanou Kristem, pro nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Uzavření smlouvy s Kristem, NOVÉ a VĚČNÉ, která je o úplné poslušnosti Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, který stále žije odjakživa mezi námi, NA ZEMI, protože NEBESA jsou Boží SLOVA. Kristus proto nikdy nebydlel NA NEBESÍCH. Jako DUCH SVATÝ, vše v Česku a na světě, na zemi, řídí tak, aby naplnil Písmo o Česku, či Slovensku, do poslední čárky. Úplně poslouchat Krista a neprodleně nastolit Boží zákony, místo zákonů lidských, ekonomických, militaristických, politických, je energeticky nezbytné, pro energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a světa, která je možná pouze technickým rozumem Ježíše Krista, která není možná geneticky prasečími mozky neposlušných, to je mrtvých vědců, např. VUT v Brně, ČVUT, či projektantů. Bývalí, pomýlení komunističtí BERÁNCI, premiére Babiši, či starosto Říček Štěpánku. Jer.1/17,5/7,6/19,11/11,18,12/4,16,23/29,32až31/27,32až51/7až58. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v celém Písmu, a v mnoha písničkách uvádí, že nemá rád hlupáky, např. nemá rád neposlušného, drzého pozemského OTCE, NETVORA, Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, který je nyní TRNITÝM KEŘEM, KŘOVÍM, kvůli kterému celá země zarostla PLEVELEM, či KŘOVÍM. Z úst TRNITÉHO KEŘE, drzého pozemského OTCE Satana faráře Kafky, při jeho křesťanských, militaristických, ekonomických MODLOSLUŽBÁCH, vychází pouze krutý zmijí jed protikladných BLUDŮ katolického katechismu, a krutý zmijí jed promyšlených, enonomických, militaristických vychytralostí jeho Bohů, Baalů a DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kvůli tomu, že si stále plete víru v NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, v DUCHA SVATÉHO, který vše o sobě uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, s křesťanskými, ekonomickými, militaristickými NEBESY, SLOV děsivé temnoty, či krutého zmijího jedu katolického katechismu, celá země zarostla PLEVELEM, či KŘOVÍM jeho Bohů, neposlušných boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků

 

pravice a levice, atd. Mediální MISTR Kristus, v Písmu i v písničkách uvádí, že má PRAVDU, když tvrdí, že MÁME NEBE NA ZEMI. Plést si víru v Ježíše Krista, který vše o sobě uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, s křesťanskými ekonomickými, militaristickými NEBESY, se SLOVY NEBES MRAVNĚ NÍZKÝMI, již nelze. Křesťanská NEBESA SLOV např. děsivé temnoty katolického katechismu, jsou již STŘÍBREM Kristem odvrženým, protože ZLATEM je pouze nová OBLOHA, na které, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetiho křesťanského tisíciletí, vyšlo v Česku, v novém DNES naplnění Písma o Česku, a naplnění Písma v celém světě, v září 2021, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Úplné zničení křesťanských vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ a jiných, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou, je RADOSTNOU ZPRÁVOU, především pro boháči šikanovaného bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček. Nový Kristus, nebude slyšet modlitby nikoho neposlušného, nikoho, kdo se neočistí od veškerých stávajících vládnoucích Bohů, od Baalů a DÉMONŮ, kteří, pomocí naprosto nesmyslných energetických koncepcí na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, SVINĚ, NETVORA ministra Havlíčka ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, chtějí úplně zničit ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní suroviny, kvůli žití boháčů na výnosný trh, kvůli zábavě neposlušných a vzpurných boháčů. Bezdomovec Zdeněk Blažek se již může radovat, protože RADOSTNOU ZPRÁVOU pro bezdomovce je, že křesťanské, militaristické, ekonomické svině, zlým věcem, ropného a ekonomického kolapsu, již v roce 2030 (dle vědců z Anglie), neuniknou. Kristus, při ropném a ekonomickém kolapsu, ke zlým boháčům, se bude chovat tak, jak oni se nyní chovají k bezdomovci Zdeňku Blažkovi. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE MAJETKU boháčů, žádnou chamtivou ekonomickou svini, nenechá bez trestu. TRNITÝ KEŘ, drzý pozemský OTEC, NETVOR, SVINĚ, Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, má povinnost neprodleně přestat pálit kadidlo svým Bohům, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Neprodlené ukončení křesťanských, ekonomických, militaristických MODLUSLUŽEB v kostele v Domašově, je podmínkou Ježíše Krista, pro vrácení Božího technického rozumu, nutného pro toto pokolení, např. BOŽÍMU SYNU, novému knězi KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušnému novému Bohu, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, profesoru Hiršovi prorektor-zahranici@vutbr.cz. Boháči šikanovaný bezdomovec Zdeněk Blažek, se již může radovat, protože z Písma je zřejmé, že v Česku, již podruhé shnilo bohatství boháčů Domašovska, a to nyní nikoli kvůli trestání boháčů, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse. Kristus vyžaduje naplnit texty Písma o tom, že drzí boháči Domašovska a světa, musí neprodleně a dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků, kvůli své energetické spáse. Kristus přijme do svých služeb, technický lži lid nových, úplně poslušných kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNY technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, pouze v případě, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, se rozhněvá na TRNITÝ KEŘ, na NETVORA, na křesťanskou, ekonomickou, militaristickou SVINI, na drzého pozemského OTCE, na Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz. 2.Petr.2/21až3/16, Jan1/1,5/34až43,6/28,8/42,12/43,15/25, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Veškeré křesťanské, militaristické, ekonomické zlo se děje kvůli tomu, že Satan farář Kafka, místu Ježíši Kristu, stále drze slouží pouze svému POHLAVNÍMU ÚDU, a tím svým vládnoucím Bohům, Kristem prokletým vládnoucím Baalům a DÉMONŮM. Veškerá NEBESA jsou již na zemi, protože z Písma je zřejmé, že křesťanská NEBESA jsou již pouze SLOVA děsivé temnoty krutého zmijího jedu protikladných bludů katolického katechismu, a krutého zmijího jedu promyšledných ekonomických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Stejně tak jsou na zemi Boží SLOVA platná na věky věků, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristem v Písmu vyvolené Česko má povinnost strhnout KAMENNÁ NEBESA vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a z tohoto kamení nyní nadělat Boží DĚTI, pokorné a úplně poslušné, kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse. V Kristem vyvoleném Česku žádný ANDĚL stále nepřiletěl, protože z Písma je zřejmé, že ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM, se stane každý úplně poslušný služebník Krista, který v ČRo a v ČT vykřičí do světa SLOVA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že vládnoucí Baalové a DÉMONI mají povinnost zhnusit se sami sobě, za všechny zlé ekonomické, militaristické, křesťanské činy, zapsané v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Mediální MISTR Kristu, také v písničce uvádí, že JABLOŇOVÝ LIST PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, přistává, a to především na VUT v Brně, kde profesoru Hiršovi budou vlhnout oči, až ho bude nyní pročítat. Kristus v Bhagavadgítě napsal, že DÉMONI, vlastníci PRACHŮ, pro odstoupení rozumu Krista, svými geneticky prasečími mozky, se zaměstnávají ohavnými činy, které jsou určené ke zničení světa, což dnes znamená k úplnému zničení ropy, plynu, uhlí, uranu, surovin, atd. Dle vědců z Anglie, pomatení vládnoucí hlupáci, chtějí vyrabovat ropu do roku 2030, a tím způsobit ropný a ekonomický kolaps celého světa. Dle Krista jsou přesvědčení, že před hrozným, ropným a ekonomickým kolapsem celého světa, je spasí a zachrání jejich Bohové, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Chybná energetická koncepce SYNA ZATRACENÍ, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, debila, zločince ministra Havlíčka, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, dle vědců z Anglie, vede k celosvětovému vyrabování ropy do roku cca 2030. To je termín zničení vyspělé civilizace, od které Kristus odstoupil svým technickým rozumem, protože vzpurné boháče pást nebude. Boháči věří, že prvotní nezbytností lidské civilizace je uspokojovat smysly boháčů, až do konce jejich života. Jsou posedlí chtíčem a hněvem proti Kristu, protože jejich Bohem není Kristus, ale PRACHY, a ostatní výrobky lidských rukou, především ZBRANĚ a AUTA. DÉMONI chtějí získat co největší bohatství. Chtějí být pány všech lidí, pro svoje bohatství. Svoje odpůrce likvidují ve válkách, zabíjením. Chtějí být pro ostatní dobří pouze tím, že chudákům dávají almužnu. Zmatení mnohými starostmi, dle ostatního Písma, např. v Česku, padají do křesťanského, ekonomického, militaristického PEKLA, do OHNIVÉHO jezera Česka DEBB, debilů. Tato pravda, o Baalech a DÉMONECH, o debilech, kterou doplňují texty veškerého Písma od Krista, SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude platit až na věky věků. DÉMONI tedy nejsou DUCHOVNÍ BYTOSTI, což tvrdí drzí Satani kněží všech ekumenických církví, při svých křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽBÁCH. Jsou to např. členové stávající debilní vlády Česka, členové všech vlád světa, Kristem prokletí, pro odmítání dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ZLATÉ RYBKY křesťanských drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. z Prglasu, musí nyní vyletět nad MRAKY SLOV křesťanských, militaristických, ekonomických bludů katolického katechismu proto, aby všichni neposlušní NETVOŘI v Česku pochopili texty Písma o tom, že křesťanské, ekonomické, militaristické NEBE, již je na ZEMI tím, že je objasněn DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, tentokrát v daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době čtyřiceti let vlády komunistických BERÁNKŮ, OVCÍ, či BERANŮ. Především KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU nových kněží technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., již musí být zřejmé, jakým způsobem Kristus naplňuje texty Písma, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, tentokrát na rektorát VUT v Brně, kde Kristus, odjakživa živí geneticky prasečí mozky vědců, svým technickýcm rozumem, ze svého milosrdenství. Texty Písma Matouše o moci církve, a o tom, že když se shodnou dva nebo tři ve jménu Krista na jakoukoli věc, že Kristus věc celosvětově učiní, již nyní neplatí. LÉVIJCI Boží dva proroci, Marx a Engels se již shodli, ve jménu Krista, na vytvoření nové církve LÉVIJCŮ, s mocí o vytvoření celosvětového, mírového, Božího království, bez PRACHŮ, ZBRANÍ a boháčů. Kristus, pomocí svých proroků, LÉVIJCŮ, se pokoušel vytvořit své Boží království, pomocí socialistické, či komunistické ideologie LÉVIJCŮ Marxe a Engelse, což se mu, pomocí INTERNACIONÁL, nepodařilo. Proto nyní Kristus, stávající LÉVIJCE, BERANY z KSČM, či KOZLY z ĆSSD, posílá do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, žádné LÉVIJCE již nepotřebuje. Stejně tak nepotřebuje drzé pozemské OTCE Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Potřebuje pouze úplně poslušné služebníky Krista z řad technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Smiluje se nad Českem, až úplně poslušných služebníků Krista, z řad technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů a úplně poslušného pracujícího lidu, bude mnoho. Když se Česko ke Kristu, v novém novoluní MĚSÍCE v září 2012 nevrátí, bude Kristem nyní úplně zničeno strašlivou záhubou. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33,

 

Přetaženo z kapitoly 282 – 58 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jako VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, dělá lidem dobro i zlo, odstupováním a vstupováním svého Božího rozumu, do DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků. Tímto způsobem, v jím v Písmu vyvoleném Česku, boří vše co zasadil, protikladným křesťanským, militaristickým, ekonomickým SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tímto způsobem boří a ničí stávající vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice. Dává vládu nad lidmi technickému lidu VUT v Brně, atd. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Novým Bohům, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, především nové Boží trojici, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, nový Kristus ukazuje věci v koncepci energetiky nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. ŠŤASTNÝ KONEC, HAPPY END, naplnění Písma o Česku, a VUT v Brně, do POSLEDNÍ ČÁRKY, nastane v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, v jedinou hodinu, když tři ANDĚLÉ, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, UČITELÉ technických věcí, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, znalci logiky výkladu Písma, ukončí viditelně službu vládnoucím Baalům a DÉMONŮM. Trestající Kristus, odstoupením svého technického rozumu, pro toto zlé pokolení přelomu věků konce éry ropy, od stávajícího, politického a náboženského dobytka Česka a světa, umožňuje úplně poslušným služebníkům Krista technického lidu VUT v Brně, vládnoucí boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, a jiné hlupáky, neprodleně vyhnat z médií do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli jejich prokazatelné debilitě. Sloužit Kristu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou, je nyní možné pouze uvedeným způsobem, po změně vládnoucí elity. Kristus, který dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere, vyžaduje, aby v Česku, v prvním, úplně poslušném státě na světě, dobrovolně a neprodleně skončila vláda premiéra Babiše tím, že na rektorátu VUT v Brně, bude ustavena vláda úplně poslušných služebníků Krista, v čele s premiérem Ing. Rákosem, dle textů v kapitolách 279, 280 a 281. V koncepci energetiky vše nové, nový Kristus, technickému lži lidu VUT v Brně, nyní sděluje nikoli svým NEOMYLNÝM technickým rozumem, ale pouze pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, ze svého milosrdenství. Na konci TUNELU privatizace znárodněného Božího majetku, již svítí PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů. Nový Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, až v Česku spatří SVĚTLO SVĚTA rozhodnutí úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, o energetické nezbytnosti zřízení celosvětové Boží majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, ropy, plynu, uhlí, atd., pro všechny úplně poslušné státy celého světa. Vše technický nové, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, má povinnost realizovat nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VÉDY Písma, stvořená dle textů v kapitolách 279, 280, 281, s premiérem Ing. Rákosem v čele. Bůh chce Česko najít s novou vládou, úplně poslušnou, a Kristu vděčnou, za vyvolení Česka, být úplně poslušným lidem, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. V první DVOULETCE mírového Božího království, se ŠVÉDSKÉ STOLY snídaní, obědů a večeří, budou realizovat ve všech restauracích, schopných vařit. V první PĚTILETCE Božího celosvětového mírového ráje, budou ŠVÉDKÉ STOLY již ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus nechce zvyšovat ekonomiku. Naopak vyžaduje zrušit křesťanskou SKÁLU, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., kvůli energetické spáse Česka a světa. Na VUT v Brně mají povinnost se modlili svými skutky tak, jak je v textech požadováno, jako úplně bezmocní. Z milosrdenství Božího rozumu mají technické vzdělání, které je předpokladem toho, aby Kristu sloužili tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. VZDUCHOTECHNIKU a TOPENÁŘI profesore Hirš, stejně tak nový premiére Česka, úplně poslušný Ing. Rákosi, máte povinnost se stát UČITELI dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o výstavbě nových měst a sídlišť, energeticky neotřesitelných, z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Máte povinnost byl jedinými SOCIÁLNÍMI inženýry, jedinými architekty, a jedinými urbanisty, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude v Česku ničeho želet, dokud Česko nenaplní Písmo o zničení vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, do poslední čárky. Kristus, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa nechce, aby proti sobě stáli debilní NETVOŘI, DUCHEM CHUDÍ boháči a chudáci, křesťanské a jiné církve, politické strany pravice a levice, mocnosti, státy, atd.,